Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

W miniony weekend (10 - 11 lutego 2018r.) w Choroszczy odbyły się zawody okręgowe XLIV Olimpiady Geograficznej. Naszą szkołę reprezentowało czworo uczniów: Aleksandra Dawidziuk 3h, Krzysztof Kiśluk i Paweł Mackiewicz 2h oraz Karol Siemieniuk 1f. Po niezwykle emocjonującej części pisemnej, do etapu ustnego awansowali Krzysztof Kiśluk i Paweł Mackiewicz.

Panowie zaprezentowali się wręcz rewelacyjnie, wzbudzając duży podziw i uznanie nie tylko jury i publiczności, ale również pana prof. Zbigniewa Podgórskiego - przewodniczącego Komitetu Głównego, który wizytował przebieg olimpiady w naszym okręgu.
Szczególne uznanie należy się Krzysztofowi, który zakończył zmagania okręgowe na 1. miejscu, uzyskując zdecydowaną przewagę nad pozostałymi uczestnikami.

nauczyciel geografii mgr Anna Daniluk