Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Z dumą przedstawiamy naszych uczniów, którzy za swoje osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2016/2017 otrzymują w bieżącym roku szkolnym stypendia. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW
1. Przemysław Dominikowski 2b2

STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE
1. Krzysztof Łuszczyński 3d
2. Dudzicz Jędrzej 1b2
3. Franciszek Budrowski absolwent
4. Bartosz Zambrzycki absolwent
STYPENDIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE
1. Krzysztof Łuszczyński 3g
2. Krzysztof Kiśluk 2h
3. Jędrzej Dudzicz 1b2
4. Franciszek Budrowski absolwent
5. Bartosz Zambrzycki absolwent

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH ARTYSTYCZNIE
1. Ewa Owerczuk 3a
2. Katarzyna Anikiej 3g
3. Magdalena Siemieńczuk 3h

MEDAL „DILIGENTIAE” ZA PILNOŚĆ
1. Krzysztof Kiśluk 2h

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU ZA WYNIKI I OSIĄGNIĘCIA W NAUCE
1. Krzysztof Łuszczyński 3d
2. Franciszek Budrowski absolwent
3. Bartosz Zambrzycki absolwent
4. Katarzyna Zalewska 3h
5. Weronika Kozłowska 3a
6. Korneliusz Piotr Litman 1b2
7. Marta Anna Kazberuk 1g
8. Paweł Kulesza 1e
9. Jakub Gromiński 1b1

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
1. Zofia Gudalewska 2c
2. Justyna Koper absolwentka
3. Aleksandra Julia Muszyńska 3c
4. Julia Winnicka 3a
5. Kamila Wojtkielewicz 2a

FUNDACJA DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA WSPARCIE STYPENDIALNE DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW
1. Karolina Jankowska 1g

KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI
1. Krzysztof Łuszczyński 3g