Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Z przyjemnością informujemy, że 3 września 2018 r. uczeń klasy 2a I LO Bartosz Buniowski z otrzymał z rąk Prezydenta Miasta Białegostoku medal „Diligentiae” za pilność w nauce, a warto przypomnieć, że Bartek już jako pierwszoklasista został laureatem XI Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” oraz finalistą XLIV Olimpiady Historycznej. Taki sam medal otrzymał jego mistrz, p. prof. Krzysztof Rogowski.

Dumni jesteśmy także, że to wyróżnienie  otrzymał nasz uczeń Piotr Kadysz z klasy 3f za pracę artystyczną podczas zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku wraz ze swoją instruktorką p. Beatą Miastkowską.

Galę uświetniły występy baletnic z Samorządowego Ogniska Baletowego, a wśród tancerek błyszczała nasza tegoroczna absolwentka Agnieszka Rosłan.


Gratulujemy nagrodzonym!

z panem prezydentemP.Kadysz p.B.MiastkowskaA.Rosłan