Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

We czwartek, 3 października, w naszej szkole odbyły się wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Poprzedziła je wczorajsza burzliwa debata przedwyborcza, w trakcie której czworo kandydatów zaprezentowało swoje programy i złożyło obietnice. Startujący w wyborach odpowiadali na pytania przygotowane przez ustępujący Samorząd Uczniowski oraz zadawane przez uczniów bardzo licznie zgromadzonych w auli szkolnej.

Zwycięzcą okazał się Jakub Tomulewicz (z klasy 2B1), zdobywając aż 272 głosy, co świadczy o tym, że głosowało na Niego 42% uczniów. Na drugim miejscu uplasował się Szymon Wysocki – zdobywca 240 głosów (37% głosujących). Kolejne miejsca zajęli Mateusz Babul i Eryka Grygutis, uzyskując odpowiednio poparcie 8% i 6% uczniów.

Wszystkim kandydatom gratulujemy, a nowemu Przewodniczącemu i wszystkim uczniom życzymy jak najlepiej dobranego Prezydium Samorządu Uczniowskiego działającego aktywnie.

ustępujący Samorząd Uczniowski