Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

harcerka 3Mam szczerą wolę
całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce,
nieść chętną pomoc bliźnim
i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

 

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej - święta skautów i harcerzy na całym świecie, który przypada 22 lutego, składamy najlepsze życzenia całej harcerskiej braci naszej szkoły. Niech każda chwila Waszego życia przepełniona będzie wiernością słowom, wypowiadanym podczas Przyrzeczenia Harcerskiego.

Z pozdrowieniami Prezydium SU ILO 

harcerka 1harcerzeharcerka 2