Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Koła artystyczne / Klub ILO

Jakub Grzybowski z jury: p. P. Kummerem, p. E. Rafałko, p. M. Trojanowską

Z dumą informujemy, że w VI Międzyszkolnym Konkursie Piosenki "Miłość niejedno ma imię", organizowanym przez VII LO 14 lutego 2019 r. nasz uczeń Jakub Grzybowski (1a) został uhonorowany I miejscem, natomiast towarzyszący mu na pianinie absolwent Mateusz Głogowski otrzymał wyróżnienie dla najlepszego akompaniatora.  I LO reprezentowała także Izabela Wyszyńska (1m3), której Jakub Grzybowski akompaniował.