Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

 

W sobotni wieczór 18 listopada 2017 w Klubie w ILO Julia Winnicka (3a) zorganizowała Wieczór Poezji. Wszystkie osoby, które recytują, lubią czytać, śpiewają, piszą własne teksty, mogły wystąpić tego wieczora przed harcerską (i nie tylko) publicznością. Wieczór współtworzyli uczniowie I LO: Honorata Buniowska (3f),Kamila Jabłońska i Szymon Wysocki (oboje z 1a). Przeczytano też wiersze Patrycji Suszko (2a).

Wieczór Poezji był realizacją zadania Julii, aby otrzymać stopień instruktora ZHP. Wieczór odbył się w przyjaznej atmosferze przy herbacie, ciastkach i świeczkach, a jego celem było wzajemne poznanie się ludzi, którzy interesują się poezją. Wśród widowni znaleźli się harcerze z kilku drużyn harcerskich, uczniowie naszej szkoły, rodziny występujących. Wieczór zakończył się wspólnym śpiewaniem.