Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

13 marca 2018 r. w siedzibie Oddziału IPN w Białymstoku odbył się półfinał IV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück”. Z dumą informujemy, że Anna Maria Wrona z klasy 1d zajęła w konkursie 1. miejsce.

Recytatorka przeszła do ogólnopolskiego finału, który odbędzie się  w Katowicach. Nagrodą główną dla wszystkich finalistów – uczestników Gali Finałowej oraz ich opiekunów będzie wyjazd do Niemiec do „Miejsca Przestrogi i  Pamięci Ravensbrück”.
Annę Marię przygotowała p. Aneta Kaliściak.