Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Po wakacjach Grupa Teatralna "Na skraju" powróciła do grania "Moralności pani Dulskiej" na podstawie sztuki Gabrieli Zapolskiej, tym razem poza ILO i w nieco skróconej wersji. 27 września pokaz odbył się w Internacie Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku. Natomiast 29 września gościliśmy na XIV Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Małych IGŁA w Ostrołęce, gdzie byliśmy jedynymi reprezentantami Białegostoku.

Wystąpili: Dulska - Honorata Buniowska (absolwentka), Juliasiewiczowa - Katarzyna Ciuchna (3e), Hesia - Aleksandra Maj (2a), Mela - Weronika Kozłowska (absolwentka), Zbyszko - Szymon Wysocki (2a), Hanka - Aleksandra Czarkowska (3a) i Tadrachowa - Gabriela Malinowska (3b2). Za dźwięk odpowiedzialny był Bartłomiej Dudel (absolwent). Spektakl wyreżyserowała p. Aneta Kaliściak.

Na spektakle w ILO zapraszamy już w listopadzie.

w Internacie ZSM 1w Internacie ZSM 2w Internacie ZSM 3