Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

 

W eliminacjach miejskich 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego ILO reprezentowali: Amelia Suchocka (1c), Aleksandra Deroń (1m1), Aleksandra Maj (2a), Anna Maria Wrona (2d), Weronika Blank (2f) i Jakub Grzybowski (1a).
Jury po wysłuchaniu wykonawców postanowiło w kategorii poezji śpiewanej nagrodzić i zakwalifikować do eliminacji wojewódzkich: Annę Marię Wronę, która pracowała z akompaniatorem Jakubem Grzybowskim; w kategorii recytatorów młodzieży szkół ponadgimnazjalnych przyznać  nagrodę i zakwalifikować do eliminacji wojewódzkich Aleksandrę Deroń oraz przyznać wyróżnienia Aleksandrze Maj i Annie Marii Wronie.
Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowała się również po zawodach powiatowych w swojej rodzinnej miejscowości Małgorzata Adamczyk (1a),która startowała w kategorii recytacji.
Recytatorów z I LO przygotowuje p. Aneta Kaliściak.
Serdecznie gratulujemy.