Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Z przyjemnością informujemy, że w kategorii poezji śpiewanej eliminacji wojewódzkich 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 3. miejsce uzyskała Anna Maria Wrona, której akompaniował Serafin Skowroński. Ani przyznano możliwość kwalifikacji do finału centralnego dzięki nagraniom.

W kategorii recytacji młodzieży 3. miejsce zajęła Aleksandra Deroń (1m1). I LO w tej kategorii reprezentowała także Małgorzata Adamczyk (1a).
Uczestników OKR przygotowała p. Aneta Kaliściak.
Serdecznie gratulujemy.
kategoria poezji śpiewanej