Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Koła artystyczne / Klub ILO

21 lutego 2019 r. odbyła się w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku gala z okazji przyznania uczniom uzdolnionym artystycznie stypendiów Marszałka Województwa Podlaskiego. Troje uczniów I LO zostało wyróżnionych stypendium: Filip Andrejuk (3b2), Aleksandra Maj (2a) i Maciej Kułakowski (1b2).

21 lutego 2019 r. trzy uczennice I LO reprezentowały szkołę podczas XVIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego poezji Leonardy Szubzdy "Między milczeniem a krzykiem" w Korycinie. Z dumą informujemy, że pierwsze miejsce zdobyła Amelia Suchocka 1c, natomiast drugie ex aequo zajęły Weronika Kordiukiewicz i Natalia Garley 1m3.

Właśnie odbył się XII Wojewódzki Konkurs Recytatorski poezji niemiecko- i anglojęzycznej "Poezja bez granic", którego tematem była w tym roku młodość. Z przyjemnością informujemy, że w konkurencji poezji niemieckojęzycznej Marcin Czubaszek (2b1) zajął drugie miejsce. Natomiast w kategorii recytacji w języku angielskim wyróżnienie zdobył Bartosz Zalesko (1a).

Jakub Grzybowski z jury: p. P. Kummerem, p. E. Rafałko, p. M. Trojanowską

Z dumą informujemy, że w VI Międzyszkolnym Konkursie Piosenki "Miłość niejedno ma imię", organizowanym przez VII LO 14 lutego 2019 r. nasz uczeń Jakub Grzybowski (1a) został uhonorowany I miejscem, natomiast towarzyszący mu na pianinie absolwent Mateusz Głogowski otrzymał wyróżnienie dla najlepszego akompaniatora.  I LO reprezentowała także Izabela Wyszyńska (1m3), której Jakub Grzybowski akompaniował.