Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Koła artystyczne / Klub ILO

wręczanie_nagrody

 

Z dumą informujemy, że w kategorii zespołów X Podlaskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej zwyciężył chór Exactus prowadzony przez Jakuba Grzybowskiego (2a), który zdobył także wyróżnienie jako dyrygent, a towarzyszył chórowi na pianinie Serafin Skowroński (2b1), uzyskując wyróżnienie akompaniatorskie.

S.Skowroński_D.Żywno_G.Stypułkowska_I.Wyszyńska

Z dumą informujemy, że Izabela Wyszyńska (2m3) zajęła 2. miejsce w kategorii wokalnej XIII Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej "Polska to my" w Łomży , zaś Anna Maria Wrona (3d) w tej samej kategorii zdobyła 3. miejsce. Współtwórcą sukcesu wokalistek jest pianista i aranżer Serafin Skowroński (2b1), który otrzymał wyróżnienie za wybitny akompaniament.

S.Wysocki_A.Maj_W.Blank_A.M.Wrona

13 listopada 2019 r. odbył się po raz drugi Wojewódzki Konkurs Recytatorski ph. "Wolność kocham i rozumiem", objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku. Z dumą informujemy, że nasze recytatorki otrzymały wysokie nagrody: Aleksandra Maj (3a) - drugą za prezentację wiersza Jana Lechonia "Legenda", zaś Anna Maria Wrona (3d) - trzecią za interpretację utworu "W moim domu "Jonasza Kofty.

A.Maj_A.Deroń_M.Głogowski_Z.Iłenda

Miło nam poinformować, że zarówno recytatorki z ILO, jak i nasi recytujący absolwenci zostali docenieni za swe osiągnięcia przez jury XXIV Ogólnopolskiego Jesiennego Turnieju Recytatorskiego "Romantycznie" w Szczecinie (9-12.11.2017), konkursie ogólnopolskim o wyjątkowo wysokim poziomie, podczas którego recytuje się aż 3 utwory, w tym dzieła polskich romantyków.

8 listopada 2019 r. w Młodzieżowym Domu Kultury odbył się Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznych, w którym brał udział chór Exactus pod dyrekcją Jakuba Grzybowskiego (2a) z akompaniatorem Serafinem Skowrońskim (2b1) oraz wokalistka Wiktoria Jurczykowska z pianistką Wiktorią Piekarską (1m2*). Choć przegląd nie miał charakteru konkursu, organizatorzy dziękowali uczestnikom za występ pięknymi statuetkami.