Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Konkurs recytatorski "Między dawnymi i młodszymi laty"

 

Jury V Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Między dawnymi i młodszymi laty” 11 marca 2017 r.

Izabela Maria Wilczewska - przewodnicząca jury - aktorka Białostockiego Teatru Lalek, absolwentka Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku i absolwentka I LO

Marta Bartoszuk  - absolwentka Lart - Studia Aktorskiego w Krakowie, kulturoznawca, absolwentka Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie Wydziału Wiedzy o Teatrze, absolwentka I LO i w czasach licealnych aktorka Grupy Teatralnej "Na skraju"

Aleksander Gustaw Puchała - członek Towarzystwa Kultury Teatralnej, menadżer kultury, polonista, logopeda, recytator i laureat konkursów ogólnopolskich oraz aktor niezawodowego ruchu teatralnego

Paweł Rutkowski - aktor Teatru Papahema, absolwent Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku,  absolwent I LO i w czasach licealnych aktor Grupy Teatralnej "Na skraju"

Katarzyna Rosicka - laureatka ogólnopolskich konkursów recytatorskich, poetka, aktorka Grupy Teatralnej "Na skraju", uczennica 3 klasy I LO

Mateusz Jan Głogowski - pianista, kompozytor, laureat ogólnopolskich konkursów recytatorskich, aktor Grupy Teatralnej "Na skraju" i Teatru Domorosłego, absolwent I LO

 
Harmonogram V Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Między dawnymi i młodszymi laty” 11 marca 2017 r.
 
Podane godziny mają charakter orientacyjny. Recytatorów ze szkół ponadgimnazjalnych prosimy o przybycie o 11.30.
 
8.30 - 9.00 – rejestracja uczestników ze szkół gimazjalnych
 
9.00 - 9.30 – powitanie uczestników, ich opiekunów i Komisji Konkursowej przez Dyrektora I LO, rozgrzewka recytatorska, support recytatorski
 
9.30 - 11.30 – prezentacje recytatorów ze szkół gimnazjalnych
 
11.30 - 12.00 – przerwa, rejestracja uczestników ze szkół ponadgimazjalnych, obrady Komisji Konkursowej
 
12.00 - 12.20 – rozgrzewka recytatorska dla recytatorów ze szkół średnich, support recytatorski
 
12.20 - 14.00 – prezentacje recytatorów ze szkół ponadgimnazjalnych
 
14.00 - 14.30 – przerwa, obrady Komisji Konkursowej
 
14.30 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, oficjalne zakończenie imprezy, następnie konsultacje z Jurorami

V Konkurs Recytatorski

im. Adama Mickiewicza

„Między dawnymi i młodszymi laty”

o zasięgu wojewódzkim

                   „O wieści gminna! Ty arko przymierza

Między dawnymi i młodszymi laty:

W tobie lud składa broń swego rycerza,

Swych myśli przędzę i swych uczuć kwiaty.”

(A. Mickiewicz Konrad Wallenrod)

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku zaprasza uczniów obdarzonych wrażliwością na literaturę i zdolnościami recytatorskimi do udziału w V edycji Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Między dawnymi i młodszymi laty”. Ideą konkursu jest przybliżenie twórczości naszego Patrona poprzez zestawienie jego dzieł z utworami literatury współczesnej. Pragniemy, by młodzież zestawiając teksty romantyczne i nowsze dostrzegała ciągłość tradycji literackiej, jej wielowątkowość i różnorodne przejawy. Według Adama Mickiewicza poezja jest nośnikiem tradycji, tego, co najcenniejsze w duchowości narodu. Zachęcamy młodzież, by inspirowana słowami Wieszcza postarała się przekazać poprzez przygotowane i zaprezentowane zestawienie dzieł literackich własne myśli, uczucia, niepokoje i marzenia.

Organizator

I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, ul. Brukowa 2, 15-950 Białystok

Cele Konkursu:

 1. wzbudzanie zainteresowania młodzieży twórczością Adama Mickiewicza, wielkiego patrioty i naszego krajana z historycznie pojętych Kresów Wschodnich,
 2. szerzenie kultury słowa i rozwijanie umiejętności pięknego mówienia,
 3. dostrzeganie ciągłości tradycji literackiej,
 4. rozwijanie umiejętności świadomego odbioru dzieł literackich.

Zasady Konkursu

 1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie gimnazjów i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
 2. W konkursie nie biorą udziału uczniowie I LO w Białymstoku.
 3. Do konkursu w danej kategorii mogą przystąpić maksymalnie 3 osoby pracujące pod kierunkiem tego samego nauczyciela.
 4. Zgłoszenie należy przesłać do 3 marca 2017 r. roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w temacie wiadomości „zgłoszenie na konkurs”.
 5. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwę i adres szkoły, wybrany repertuar oraz imię i nazwisko, adres mail i telefon nauczyciela.
 6. Każdy uczestnik konkursu powinien przygotować prezentację złożoną z dwóch utworów (lub fragmentów utworów): jednego autorstwa Adama Mickiewicza i drugiego wybranego z dzieł pisarzy polskich napisanych po 1918 roku (może to być zarówno wiersz, jak i fragment prozy); teksty powinny korespondować ze sobą na przykład tematyką, nastrojem lub kontrastować poprzez różnorodne ukazanie tego samego motywu, uczucia itp. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z p. Anetą Kaliściak, która chętnie doradzi przy wyborze tekstów. Można najpierw wybrać polski tekst współczesny (można wykorzystać taki, który recytator wykorzystał już na innym konkursie), a następnie dobrać do niego odpowiedni fragment z Mickiewicza.
 7. Łączny czas prezentacji obu utworów nie powinien przekraczać 6 minut.
 8. Konkurs odbędzie się 11 marca 2017 r. w I LO przy ul. Brukowej 2 w Białymstoku o godzinie 9.00.
 9. Prezentacji uczestników wysłucha jury powołane przez Organizatora.
 10. Skład Jury oraz harmonogram występów zostanie podany na stronie www.ilo.pl do 8 marca 2017 r.
 11. Decyzje Jury są niepodważalne.
 12. W obu kategoriach zostaną przyznane trzy nagrody oraz wyróżnienia.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.

Uwagi końcowe

 1. W czasie trwania konkursu opiekę nad nieletnimi uczestnikami sprawują rodzice lub nauczyciele.
 2. Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o szczegółach udziału w Konkursie i innych sprawach organizacyjnych.
 3. Uczestnicy przybywają na koszt własny.
 4. Godzina zakończenia konkursu zależy od liczby uczestników.
 5. Wszelkich informacji udziela nauczyciel I LO mgr Aneta Kaliściak, tel. 694 436 783; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.