Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w

OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE WIEDZY O ŻYWNOŚCI

oraz OLIMPIADZIE WIEDZY O ŻYWNOŚCI i ŻYWIENIU.

Informacje o obu konkursach są odpowiednio na stronach https://www.zsps.poznan.pl/index.php/olimpiada/ i http://www.olimpiadawiedzyozywieniu.pl/

Zgłoszenia przyjmuje Pani prof. Marta Czernik w sali 305 do 24 września 2021. Zapraszamy!