Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Osiągnięcia

 

Z dumą przedstawiamy naszych uczniów, którzy za swoje osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2020/2021 otrzymują w bieżącym roku szkolnym stypendia. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Julia Jermałowska (2m1)

Jakub Kopczyński (3m1)

 

STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE

Bartosz Buniowski (absolwent)

Jakub Kopczyński (3m1)

MEDAL „DILIGENTIAE” ZA PILNOŚĆ

Karol Aleksander Cwalina (2m3)

 

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU ZA WYNIKI I OSIĄGNIĘCIA W NAUCE

Bartosz Buniowski (absolwent)

Jakub Kopczyński (3m1)

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

Aleksandra Deroń (3m1)

Jakub Grzybowski (3a)

Serafin Skowroński (3b1)

Maja Dąbrowska (2m1)

Gabriela Stypułkowska (2m1)

Wiktoria Piekarska (2m2*)

Maria Sawicka (2m3*)

Weronika Blank (absolwentka)

Aleksandra Maj (absolwentka)

Monika Ułanowska (absolwentka)

 

 

STYPENDIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE

Bartosz Buniowski (absolwent)

Jakub Kopczyński (3m1)

 

STYPENDIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH ARTYSTYCZNIE

 

Aleksandra Deroń (3m1)

Jakub Grzybowski (3a)

Alicja Gudowska (2m2)

 

Julia Alicja Jermałowska (2m1)

Natalia Nosorowska (3c)

Hanna Pochodowicz (2m2*)

Maria Sawicka (2m3*)

Gabriela Stypułkowska (2m1)

 

STYPENDIA DYREKTOR I LICEUM OGÓLNOKRZTAŁCĄCEGO IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU 

Katarzyna Danilewicz (2a)
Hanna Gisztorowicz (2a)
Gabriel Borecki (2a)
Konrad Pauk (3m1)
Paweł Dec (3b1)
Julia Hryń (3b1)
Liza Nalewajko (3b1)
Paweł Żurakowski (3b1)

 

Z dumą informujemy, że aż ośmioro naszych uczniów  zostało wyróżnionych stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów z województwa podlaskiego. Stypendium otrzymali:  Aleksandra Deroń 3m1, Jakub Grzybowski 3a, Alicja Gudowska 2m2, Julia Alicja Jermałowska 2m1, Natalia Nosorowska 3c, Hanna Pochodowicz 2m2*, Maria Sawicka 2m3* i Gabriela Stypułkowska 2m1.      

B.Buniowski_podczas_gali_online

 

Z radością informujemy, że nasz absolwent Bartosz Buniowski i Jakub Kopczyński - uczeń klasy 3m1 - znaleźli się pośród 22 uczniów z całego województwa, którzy otrzymali stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za wybitne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2019/2020. Nasi uczniowie zostali zaliczeni do grona najwybitniejszych dzięki swoim wielokrotnym sukcesom olimpijskim oraz bardzo wysokim ocenom. Gala stypendialna odbyła się online.

Stypendystom gratulujemy prestiżowego wyróżnienia.

 

J.Jermałowska_J.Kopczyński

 

Julia Jermałowska, uczennica klasy 2m1, oraz Jakub Kopczyński, uczeń klasy 3m1, otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2020/2021. To prestiżowe stypendium jest uhonorowaniem  uczniów z najwyższą średnią w szkole, z wybitnymi osiągnięciami naukowymi oraz wyróżniających się w szkole wszechstronnością zainteresowań.

 

Z dumą informujemy, że dwóch uczniów I LO uzyskało stypendium Ministra właściwego ds. Oświaty i Wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020. Są to: Jakub Kopczyński z klasy 3m1 oraz absolwent Bartosz Buniowski. Obaj są wielokrotnymi zdobywcami laurów olimpiad przedmiotowych, a w roku szkolnym 2019/20 osiągnęli tytuły finalistów: Jakub  - 49. Olimpiady Biologicznej oraz XXX Olimpiady Teologii Katolickiej, a Bartosz - XLVI Olimpiady Historycznej, XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego...”, a także XVIII Olimpiady Znajomości Afryki.