Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Osiągnięcia

 

Z dumą przedstawiamy naszych uczniów, którzy za swoje osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2020/2019 otrzymują w bieżącym roku szkolnym stypendia. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

MEDAL „DILIGENTIAE” ZA PILNOŚĆ

Karol Aleksander Cwalina (2m3)

 

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU ZA WYNIKI I OSIĄGNIĘCIA W NAUCE
 

Bartosz Buniowski (absolwent)

Jakub Kopczyński (2m1)

 

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

Aleksandra Deroń (3m1)

Jakub Grzybowski (3a)

Serafin Skowroński (3b1)

Maja Dąbrowska (2m1)

Gabriela Stypułkowska (2m1)

Wiktoria Piekarska (2m2*)

Maria Sawicka (2m3*)

Weronika Blank (absolwentka)

Aleksandra Maj (absolwentka)

Monika Ułanowska (absolwentka) 

stypendyści_artystyczni

 

Z dumą informujemy, że Prezydent Miasta Białegostoku, p. Tadeusz Truskolaski, przyznał 12 stypendiów uczniom naszego liceum, natomiast akty stypendialne wręczył podczas gali 22 września 2020 r. Przed zebranymi na uroczystości zaśpiewał Jakub Grzybowski (3a), któremu akompaniowali Serafin Skowroński (3b1) i Damian Żywno (2m1). W imieniu wyróżnionych stypendiami artystycznymi podziękowała Aleksandra Deroń (3m1).

p.dyr.Ćwiklińska_K.Cwalina_p.A.M.Grpchowska_p.dyr.E.Mituła

Z przyjemnością informujemy, że Karol Aleksander Cwalina z klasy 2m3 i p. prof. Anna Maria Grochowska, nauczycielka języka angielskiego, zostali uhonorowani medalem Diligentiae – za pilność. Uroczystość wręczenia odbyła się w naszym liceum i zgromadziła nagrodzonych uczniów i ich nauczycieli ze wszystkich szkół w Białymstoku. Medale wręczał Pan Prezydent Tadeusz Truskolaski.

 

Z dumą przedstawiamy naszych uczniów, którzy za swoje osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2018/2019 otrzymują w bieżącym roku szkolnym stypendia. Wszystkim jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

1. Paweł Bartłomiej Żurakowski 2b1

STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE

1. Aleksandra Dołżyńska (absolwentka)
2.Krzysztof Kiśluk (absolwent)
 
STYPENDIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE
 
1. Paulina Olszańska ( absolwentka)
2. Krzysztof Kiśluk (absolwent)
3. Bartosz Dąbrowski 1b
 

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH ARTYSTYCZNIE

1. Katarzyna Bauer 2m2
2. Jakub Grzybowski 2a
3. Dominika Łapińska 2c
4. Aleksandra Maj 3a
5. Hanna Pochodowicz 1m2*
6. Ilona Stasiulewicz 3d
7. Anna Maria Wrona 3d
8. Damian Żywno 1m1
 

MEDAL „DILIGENTIAE” ZA PILNOŚĆ

1. Bartłomiej Sidor 3b1

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU ZA WYNIKI I OSIĄGNIĘCIA W NAUCE
 
1. Aleksandra Dołżyńska (absolwentka)
2. Ernest Gieniusz (absolwent)
3. Bartosz Buniowski 3a
4. Karol Zimnoch (absolwent)
5. Krzysztof Kiśluk (absolwent)
6. Paulina Olszańska (absolwentka)
7. Katarzyna Aponowicz 3a
8. Aleksandra Maj 3a
9. Przemysław Burak 3d
10. Jan Wojtach 3b2
11. Bartosz Dąbrowski 1b
12. Maja Dąbrowska 1m1
13. Natalia Łukasiewicz 1m1
14. Kamil Stepaniuk 1m1
15. Monika Chomczyk 1b*
16. Piotr Marszalik 1b*
17. Adam Rogowski 1b*
18. Magdalena Sztok 1m1*
19. Magda Radziszewska 1m2*
 

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

1. Bogna Buniowska 2a
2. Aleksandra Maj 3a
3. Jakub Grzybowski 2a
4. Szymon Wysocki 3a
5. Monika Ułanowska 3c
6. Zofia Rusiłowicz 2b2
7. Marta Kazberuk 3g
8. Maria Sawicka 1m3*
9. Kacper Ziętkowski 1m3

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU ZA INNOWACYJNĄ MYŚL TECHNICZNĄ

1.Jędrzej Dudzicz 3b2
2. Konrad Pauk 2m1

 

 

Z dumą przedstawiamy naszych uczniów, którzy za swoje osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2017/2018 otrzymują w bieżącym roku szkolnym stypendia. Wszystkim jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

1. Krzysztof Kiśluk 3h

STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE

1. Bartosz Buniowski 2a
2. Krzysztof Łuszczyński absolwent
 
STYPENDIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE
 
1. Kinga Symoniuk 1m2
2. Paweł Bartłomiej Żurakowski 1b1
 

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH ARTYSTYCZNIE

1. Filip Andrejuk 3b2
2. Maciej Kułakowski  1b2
3. Aleksandra Maj 2a

MEDAL „DILIGENTIAE” ZA PILNOŚĆ

1. Bartosz Buniowski 2a

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU ZA WYNIKI I OSIĄGNIĘCIA W NAUCE
 
 1. Patryk Bartoszuk absolwent
 2. Bartosz Buniowski 2a
 3. Konrad Czapliński absolwent
 4. Aleksandra Deroń 1m1
 5. Maria Doroszczyk 1m3
 6. Aleksander Gogol 1b1
 7. Krzysztof Kiśluk 3h
 8. Weronika Kozłowska absolwentka
 9. Krzysztof Łuszczyński absolwent
 10. Konrad Pauk 1m1
 11. Bartłomiej Sidor 2b1
 12. Bartłomiej Świda 1c
 13. Szymon Tworkowski absolwent
 14. Paweł Bartłomiej Żurakowski 1b1

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

1. Izabela Lengiewicz 3h
2. Aleksandra Maj 2a
3. Aleksandra Julia Muszyńska absolwentka
4. Zofia Rusiłowicz 1b2
5. Monika Ułanowska 2c
6. Kamila Wojtkielewicz 3a

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU ZA INNOWACYJNĄ MYŚL TECHNICZNĄ

1. Jędrzej Dudzicz 2b2

STYPENDIUM IM. JANA PAWŁA II

1. Aleksandra Petkov 1m1
2. Kinga Symoniuk 1m2

STYPENDIUM NAUKOWE WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

Izabela Anna Wyszyńska 1m3