Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Osiągnięcia

 

Z dumą przedstawiamy naszych uczniów, którzy za swoje osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2020/2019 otrzymują w bieżącym roku szkolnym stypendia. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Julia Jermałowska (2m1)

Jakub Kopczyński (3m1)

 

STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE

Bartosz Buniowski (absolwent)

Jakub Kopczyński (3m1)

MEDAL „DILIGENTIAE” ZA PILNOŚĆ

Karol Aleksander Cwalina (2m3)

 

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU ZA WYNIKI I OSIĄGNIĘCIA W NAUCE

Bartosz Buniowski (absolwent)

Jakub Kopczyński (3m1)

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

Aleksandra Deroń (3m1)

Jakub Grzybowski (3a)

Serafin Skowroński (3b1)

Maja Dąbrowska (2m1)

Gabriela Stypułkowska (2m1)

Wiktoria Piekarska (2m2*)

Maria Sawicka (2m3*)

Weronika Blank (absolwentka)

Aleksandra Maj (absolwentka)

Monika Ułanowska (absolwentka)

 

 

STYPENDIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE

Bartosz Buniowski (absolwent)

Jakub Kopczyński (3m1)

 

STYPENDIA DYREKTOR I LICEUM OGÓLNOKRZTAŁCĄCEGO IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU 

Katarzyna Danilewicz (2a)
Hanna Gisztorowicz (2a)
Gabriel Borecki (2a)
Konrad Pauk (3m1)
Paweł Dec (3b1)
Julia Hryń (3b1)
Liza Nalewajko (3b1)
Paweł Żurakowski (3b1)

B.Buniowski_podczas_gali_online

 

Z radością informujemy, że nasz absolwent Bartosz Buniowski i Jakub Kopczyński - uczeń klasy 3m1 - znaleźli się pośród 22 uczniów z całego województwa, którzy otrzymali stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za wybitne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2019/2020. Nasi uczniowie zostali zaliczeni do grona najwybitniejszych dzięki swoim wielokrotnym sukcesom olimpijskim oraz bardzo wysokim ocenom. Gala stypendialna odbyła się online.

Stypendystom gratulujemy prestiżowego wyróżnienia.

 

J.Jermałowska_J.Kopczyński

 

Julia Jermałowska, uczennica klasy 2m1, oraz Jakub Kopczyński, uczeń klasy 3m1, otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2020/2021. To prestiżowe stypendium jest uhonorowaniem  uczniów z najwyższą średnią w szkole, z wybitnymi osiągnięciami naukowymi oraz wyróżniających się w szkole wszechstronnością zainteresowań.

 

Z dumą informujemy, że dwóch uczniów I LO uzyskało stypendium Ministra właściwego ds. Oświaty i Wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020. Są to: Jakub Kopczyński z klasy 3m1 oraz absolwent Bartosz Buniowski. Obaj są wielokrotnymi zdobywcami laurów olimpiad przedmiotowych, a w roku szkolnym 2019/20 osiągnęli tytuły finalistów: Jakub  - 49. Olimpiady Biologicznej oraz XXX Olimpiady Teologii Katolickiej, a Bartosz - XLVI Olimpiady Historycznej, XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego...”, a także XVIII Olimpiady Znajomości Afryki.

Z przyjemnością informujemy, że ośmioro naszych uczniów otrzymało stypendia motywacyjne Dyrektora szkoły za wyniki i osiągnięcia w nauce.
Są to: Katarzyna Danilewicz, Hanna Gisztorowicz i Gabriel Borecki (wszyscy z kl. 2a), Konrad Pauk 3m1 oraz Paweł Dec, Julia Hryń, Liza NalewajkoPaweł Żurakowski (wszyscy z kl. 3b1).
 
Serdecznie gratulujemy!