Z dumą przedstawiamy naszych uczniów, którzy za swoje osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2020/2021 otrzymują w bieżącym roku szkolnym stypendia. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Julia Jermałowska (2m1)
Jakub Kopczyński (3m1)

 

STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE

Bartosz Buniowski (absolwent)

Jakub Kopczyński (3m1)

 

MEDAL „DILIGENTIAE” ZA PILNOŚĆ

Karol Aleksander Cwalina (2m3)

 

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU ZA WYNIKI I OSIĄGNIĘCIA W NAUCE
Bartosz Buniowski (absolwent)
Jakub Kopczyński (3m1)

 

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

Aleksandra Deroń (3m1)

Jakub Grzybowski (3a)

Serafin Skowroński (3b1)

Maja Dąbrowska (2m1)

Gabriela Stypułkowska (2m1)

Wiktoria Piekarska (2m2*)

Maria Sawicka (2m3*)

Weronika Blank (absolwentka)

Aleksandra Maj (absolwentka)

Monika Ułanowska (absolwentka)

 

STYPENDIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE

Bartosz Buniowski (absolwent)

Jakub Kopczyński (3m1)

 

STYPENDIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH ARTYSTYCZNIE

 Aleksandra Deroń (3m1)

Jakub Grzybowski (3a)

Alicja Gudowska (2m2)

 

Julia Alicja Jermałowska (2m1)

Natalia Nosorowska (3c)

Hanna Pochodowicz (2m2*)

Maria Sawicka (2m3*)

Gabriela Stypułkowska (2m1)

 

STYPENDIA DYREKTOR I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU 

Katarzyna Danilewicz (2a)

Hanna Gisztorowicz (2a)

Gabriel Borecki (2a)

Konrad Pauk (3m1)

Paweł Dec (3b1)

Julia Hryń (3b1)

Liza Nalewajko (3b1)

Paweł Żurakowski (3b1)