Z dumą informujemy, że Prezydent Miasta Białegostoku przyznał 17 stypendiów uczniom naszego liceum, a akty stypendialne zostały uroczyście wręczone przez P. Wiesławę Ćwiklińską 28 września 2021 r.

Stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce na rok szkolny 2021-2022 uzyskali:

1. Feliks Bańka (absolwent)
2. Karol Aleksander Cwalina (3m3*)
3. Kamila Czarniecka (3m1*)
4. Krystian Czołpiński (3m2)
5. Bartosz Dąbrowski (3b)
6. Dominika Kitlas (3m1*)
7. Konrad Pauk (absolwent)
8. Ewelina Podchul (absolwentka)
9. Piotr Poświętny (3c)
10. Małgorzata Stalewska (3m1*)
11. Kamil Stepaniuk (3m1)
12. Magdalena Sztok (3b*)
13. Jan Topczewski (absolwent)

Stypendium za innowacyjną myśl techniczną został uhonorowany Grzegorz Pawłuszewicz (3b*).

Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej otrzymały: Wiktoria Zofia Piekarska (3m2*), Maria Sawicka (3m3*) i Izabela Anna Wyszyńska (absolwentka).

Stypendia otrzymali też nasi pierwszoklasiści za swoje osiągnięcia z poprzedniego etapu edukacji. Stypendium naukowym uhonorowani zostali: Aleksandra Grygoruk (1α), Julia Depczyńska (1β) oraz Filip Rogowski  (1δ), a stypendium artystyczne zdobyła: Oliwia Mogilewska (1ζ).

Wszystkim Stypendystom i ich Nauczycielom serdecznie gratulujemy.

O.Mogilewska W.Piekarska M.Sawickastypendia 1stypendia 2