Miło nam poinformować, że nasi ubiegłoroczni absolwenci oraz uczniowie:

  • Jan Topczewski (absolwent) - Olimpiada Biologiczna - laureat ogólnopolski, średnia ocen 5,71
  • Bartosz Dąbrowski  (3b) Olimpiada Wiedzy Technicznej - laureat ogólnopolski, średnia ocen 5,54
  • Karol Aleksander Cwalina (3m3*) - Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - laureat ogólnopolski,  średnia ocen 5,43
  • Feliks Jan Bańka (absolwent) - Olimpiada Przedsiębiorczości - laureat ogólnopolski, średnia ocen 5,41
  • Kamila Czarniecka (3m1*) Olimpiada Znajomości Afryki - laureatka ogólnopolska, średnia ocen 5,00

znaleźli się pośród 47 uczniów z całego województwa, którzy otrzymali stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za wybitne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2020/2021.

Podczas uroczystości 27 października 2021r. nasi uczniowie zostali zaliczeni do grona najwybitniejszych dzięki swoim wielokrotnym sukcesom olimpijskim oraz bardzo wysokim ocenom.

Przypominamy, że stypendia stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za wybitne osiągnięcia w nauce przyznaje się uczniom szkół podstawowych i ponadpostawowych z naszego regionu, którzy mają szczególne osiągnięcia w nauce w postaci wysokiej średniej ocen (co najmniej 5,00), byli co najmniej trzykrotnie laureatami konkursu bądź olimpiady na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu bądź olimpiady czy turnieju na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2020/2021 wynosi 4000 zł.

Stypendystom gratulujemy prestiżowego wyróżnienia!

Więcej o uroczystośc: na portalu Wrota Podlasia.