Poniżej podajemy informacje o stypendiach:

1. Stypendia dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce na rok szkolny 2020/2021:
Uczeń ubiegający się o stypendium powinien posiadać osiągnięcia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych lub turniejach na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym. W przypadku zawodów trzeciego stopnia olimpiady przeprowadzonej w r. szk. 2019/2020 przyjęto kryterium uzyskania co najmniej dwukrotnie tytułu finalisty. Pod uwagę brane są osiągnięcia tylko z bieżącego roku szkolnego. Wnioski o przyznanie stypendium należy wypełnić wyłącznie pismem komputerowym.

Pedagog szkolny Barbara Aponowicz przyjmuje wnioski dn. 4.06.2020 w godzinach od 9:30 do 14:00 i w razie potrzeby służy pomocą. Prosimy o uprzednie umówienie się na konkretną godzinę przez dziennik elektroniczny.
Strona internetowa, z której można pobrać wniosek: https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-naukowe.html

2. Stypendium za innowacyjną myśl techniczną za rok szkolny 2019/2020:
Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku proszę o zapoznanie się z uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku dostępnym na stronie internetowej Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
Strona internetowa, z której można pobrać wniosek: https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-techniczne.html
Wnioski o przyznanie stypendium należy wypełnić wyłącznie pismem komputerowym.

Pedagog szkolny Barbara Aponowicz przyjmuje wnioski dn. 4.06.2020 w godzinach od 9:30 do 14:00 i w razie potrzeby służy pomocą. Prosimy o uprzednie  umówienie się na konkretną godzinę przez dziennik elektroniczny.