Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Wspieramy inicjatywę na rzecz uczniów zdolnych i zwracamy się z prośbą do Rodziców o przekazanie 1% podatku na konto Podlaskiego Stowarzyszenia na rzecz Uzdolnionych.

Numer KRS: 0000261095

Numer Konta: 09 1240 1154 1111 0010 1574 6033