Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Rodzice

Wspieramy inicjatywę na rzecz uczniów zdolnych i zwracamy się z prośbą do Rodziców o przekazanie 1% podatku na konto Podlaskiego Stowarzyszenia na rzecz Uzdolnionych.

Numer KRS: 0000261095

Numer Konta: 09 1240 1154 1111 0010 1574 6033

Spotkanie Rodziców uczniów klas pierwszych z Dyrekcją i Wychowawcami 

odbędzie się we wtorek 15 września 2015 o godz. 17.00 w auli szkolnej, następnie w salach. 

Klasa Wychowawca Sala Klasa Wychowawca Sala
I A Małgorzata Gołąbiewska-Konończuk 65 I E Sławomir Żuber 40
I B Iwona Bujnowska 30 I F Wioletta Zawadzka 42
I C Mirosława Żuber 38 I G Agnieszka Sałaj 31
I D Anna Grochowska 59 I H Agnieszka Ławreszuk 031

 Skład Prezydium i Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020
przy I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku


Prezydium Rady Rodziców:

p. Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk - przewodnicząca
p. Katarzyna Sidor - wiceprzewodnicząca
p. Jerzy Mantur - sekretarz
p. Ewa Girejko - skarbnik
p. Barbara Bebko - członek
p. Jerzy Piekarski - członek
p. Magdalena Piotrowska - członek

Komisja Rewizyjna:

p. Katarzyna Dąbrowska - przewodnicząca
p. Marzena Maksimowicz - członek
p. Jarosław Grześ - członek

 

Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku zwraca się do Państwa z gorącą prośbą o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców na konto bankowe nr: 39 1500 1344 1213 4005 8848 0000.