Wspieramy inicjatywę na rzecz uczniów zdolnych i zwracamy się z prośbą do Rodziców o przekazanie 1% podatku na konto Podlaskiego Stowarzyszenia na rzecz Uzdolnionych.

Numer KRS: 0000261095

Numer Konta: 09 1240 1154 1111 0010 1574 6033