Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

ZARZĄD:

Magdalena Sobolewska - Przewodnicząca
Agnieszka Ławreszuk - Zastępca Przewodniczącej
Jolanta Grzegorek - Skarbnik
Ewa Mieczejko - Sekretarz
Marta Helena Czernik - Członek

KOMISJA REWIZYJNA:

Marek Dawidziuk
Zuzanna Hubar
Jarosław Nosek

Członkami stowarzyszenia są również nauczyciele oraz Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku