Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

ZARZĄD:

  • Marta Niksa-Grodzka - Przewodnicząca
  • Aneta Kaliściak - Zastępca Przewodniczącej
  • Sylwia Naumczuk - Skarbnik
  • Wioletta Zawadzka  - Sekretarz
  • Małgorzata Supińska  - Członek

KOMISJA REWIZYJNA:

  • Dorota Klimczuk
  • Bogusław Topolski
  • Barbara Podlewska

Członkami stowarzyszenia są również nauczyciele oraz Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku