Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Podlaskie Stowarzyszenie na rzecz Uzdolnionych

W dniach od 28 stycznia do 1 lutego 2019 20 uczniów z ILO brało udział w symulowanych zawodach 2 etapu Olimpiady Informatycznej w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Warszawie. Już od kilku lat nasi olimpijczycy w ten sposób trenują przed zmaganiami olimpijskimi. W tym roku pobyt młodych informatyków w Warszawie został dofinansowany przez Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych działające przy I LO w Białymstoku.

XX JTR RomantycznieRecytatorzy z I LO jak co roku wzięli udział w Jesiennym Turnieju Recytatorskim "Romantycznie" w Szczecinie (7-10.11.2015), konkursie ogólnopolskim o wyjątkowo wysokim pozoimie, podczas którego recytuje się aż 3 utwory, w tym dzieła polskich romantyków. Miło nam również poinformować, że  Aneta Sołowiej (2a) uzyskała wyróżnienie w konkursie recytacji prozy  i wiersza w kategorii młodzieżowej.
Nasza absolwentka Marlena Ostrowska zdobyła w kategorii dorosłych II nagrodę. Drużynę ILO tworzyli także recytatorzy Katarzyna Rosicka (2a) i Tomasz Mantur (2d) i  obserwatorzy konkursu: Julia Winnicka (1a), Kacper Łuszczewski (1c) i Mateusz Rogowski (absolwent). Wszyscy mieli okazję wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez wykładowczynię PWST w Krakowie, p. prof. Monikę Rasiewicz.
Pobyt recytatorów w Szczecinie był finansowany przez Podlaski Fundusz na Rzecz Uzdolnionych.

Ogólne cele i zadania Podlaskiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych

Cele:

1.    opieka nad uczniami uzdolnionymi oraz wspieranie ich rozwoju,
2.    tworzenie klimatu i warunków sprzyjających pogłębianiu i doskonaleniu uzdolnień,
3.    upowszechnianie wśród członków Stowarzyszenia, a także pozostałych szkół w regionie, idei nowatorstwa pedagogicznego,
4.    pobudzanie pedagogów do twórczej, zaangażowanej pracy, do ciągłego doskonalenia zawodowego w celu podnoszenia rangi i pozycji społecznej szkoły i nauczyciela,
5.    nagradzanie uzdolnionych uczniów i nauczycieli (również na drodze fundowania stypendiów).

Zadania:

a)    wspieranie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów preferujących samodzielne zdobywanie wiedzy, prowadzących obserwacje i eksperymenty, przygotowujących się do konkursów i olimpiad przedmiotowych, podejmują-cych ważne społecznie działania, którzy łączą naukę w szkole podstawowej i gimnazjum lub w gimnazjum i liceum, liceum i uczelni wyższej w realizacji podejmowanych zadań,
b)    zachęcanie uczniów, przejawiających zainteresowania i pasje poznawcze, społeczne oraz umiejętności organizacyjne do pracy w prowadzonych przez Stowarzyszenie kołach zainteresowań, do udziału w olimpiadach przedmiotowych, do uczestnictwa w obozach naukowych, nastawionych na doskonalenie merytoryczne, doskonalenie metodyczne i wsparcie w rozwoju emocjonalnym,
c)    udział uczniów i nauczycieli w obozach naukowych, a także w innych formach edukacyjno-szkoleniowych organizowanych przez wojewódzkie i ogólnokrajowe stowarzyszenia, Towarzystwo Szkół Twórczych, Stowarzyszenie Szkół Aktywnych, Stowarzyszenie Nauczycieli Olimpijskich,
d)    upowszechnianie literatury, publikacji, opracowań, ukazujących najlepsze rozwiązania krajowe i zagraniczne, które przynoszą pozytywne rezultaty w  kształceniu i wychowaniu uczniów zdolnych.
Szczegółowe cele i zadania Podlaskiego  Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych znajdują się w Statucie. Zachęcamy do lektury.

Załączniki:
Pobierz plik (Aktualny biuletyn edukacyjny.pdf)Biuletyn Edukacyjny5639 kB
Pobierz plik (statut stowarzyszenia.docx)Statut Stowarzyszenia92 kB

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.facebook.com/PSnaRzU

ZARZĄD:

Magdalena Sobolewska - Przewodnicząca
Agnieszka Ławreszuk - Zastępca Przewodniczącej
Jolanta Grzegorek - Skarbnik
Ewa Mieczejko - Sekretarz
Marta Helena Czernik - Członek

KOMISJA REWIZYJNA:

Marek Dawidziuk
Zuzanna Hubar
Jarosław Nosek

Członkami stowarzyszenia są również nauczyciele oraz Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku