Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

indeks

 

Destination Imagination (DI) uczy przede wszystkim kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia innowacji, pracy zespołowej podczas podejmowania ekscytujących wyzwań, zarządzania czasem, zasobami ludzkimi, materiałami, finansami i pomysłami.

Uczy także umiejętności skutecznej komunikacji i prezentacji wytworów własnej pracy oraz pracy zespołu.

DI bazuje na koncepcji myślenia rozbieżnego (dywergencyjnego) zakładającego, że istnieje więcej niż jedna droga do rozwiązania problemu. Program zachęca dzieci i młodzież do podejmowania procesu tworzenia - w oparciu o własne mocne strony. Pozwala odkrywać różnorodne uzdolnienia, przełamywać bariery, kształtować motywację wewnętrzną i zwiększać poczucie własnej wartości.

Destination Imagination stawia przed uczestnikami projekty zespołowe, które wyzwalają ducha odkrywczości i samodzielności, zachęcają do zdobywania nowych umiejętności i zainteresowań oraz kreują poczucie odpowiedzialności wobec innych. Dzieje się tak, ponieważ w naszym Programie dzieci i młodzież rozwiązują Wyzwania samodzielnie.

W naszym liceum trenerem kreatywności jest p. prof. Paweł Andryszak. Nasza drużyna nazywa się "Less Than 3" (czyli <3) i stanowią ją: Liza Nalewajko, Julia Hryń, Hubert Pogorzelski, Paweł Żurakowski, Aleksander Gogol i Szymon Sokołowski (wszyscy z klasy 1B1).

Obecnie drużyna przygotowuje się do Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności w wyzwaniu technicznym. Ponieważ zadanie wymaga zbudowania pojazdu latającego i sterowania nim, drużyna nawiązała współpracę z partnerem szkoły - Wydziałem Fizyki UwB. Możemy podejrzeć ich w tracie zajęć na Wydziale Fizyki, gdy uczą się programowania elektroniki w na platformie Arduino.

 http://physics.uwb.edu.pl/wf/fi-bot/?page_id=1457

http://physics.uwb.edu.pl/wf/?lang=pl