Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

Projekt „Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, 00-680 Warszawa (zwaną w dalszej części „Liderem”) oraz Miastem Białystok z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, 15-950 Białystok (zwaną w dalszej części „Partnerem”) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Realizatorem projektu w imieniu partnera jest: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku (ILO).

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie  atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ILO poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych pożądanych na rynku pracy oraz kształtowania postaw(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej)  wśród 240 uczniów (min. 91 K)  ILO.

Formy wsparcia w ramach projektu:

1.Informatyczne kompetencje kluczowe:

– Doposażenie pracowni TIK

– Szkolenie dla kadry pedagogicznej

– Warsztaty informatyczne

– Camp-y informatyczne

2.Matematyczne kompetencje kluczowe:

– Doposażenie pracowni przedmiotowej

– Camp-y matematyczne

– Warsztaty matematyczne

  1. Językowe kompetencje kluczowe:

– Szkolenia językowe – język angielski

  1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe

– Warsztaty kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości i inicjatywności

– Warsztaty związane z wzmocnieniem kompetencji i nabycia przez uczniów umiejętności związanych z wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Okres realizacji:  01.08.2017 r. – 31.07.2019 r.

Informacje o projekcie i zasady rekrutacji: wszelkie informacje i szczegóły dot. projektu można uzyskać w biurze projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok, tel. 85 732 17 88, faks 85 732 94 84, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.frdl.bialystok.pl

biuro realizatora: I Liceum Ogólnokształcące im.Adama Mickiewicza w Białymstoku, ul.Brukowa 2, 15-950 Białystok, tel. 85 742-57-72, fax 85 742-58-07 e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  www.ilo.pl,