Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Erasmus Plus 2017

Projekt był realizowany od 01.09.2017 do 31.08.2019 roku. Pomimo poważnych problemów, które napotkaliśmy podczas jego realizacji, projekt uzyskał najwyższą ocenę -  wyróżniającą.

Streszczenie projektu:

Młodzież żyjąca w czasach dynamicznie rozwijających się multimediów oraz dokonującego się postępu technologicznego, nie zawsze jest świadoma wpływu nowoczesnych technologii na zdrowie oraz zachowania prozdrowotne.

Przedstawiony projekt obejmuje trzy obszary życia: zdrowie i sport, żywienie oraz nowoczesne technologie. Projekt jest skierowany do uczniów w wieku od 16 do 19 lat z trzech szkół partnerskich (z Włoch, Grecji i Polski), jak również do rodzin uczniów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej. Bezpośrednio w projekcie będzie uczestniczyło 96 uczniów i 82 nauczycieli zaś szacunkowo około 5000 uczniów, nauczycieli, członków ich rodzin oraz społeczności lokalnej i globalnej będzie pośrednio jego beneficjentami. Zadaniem projektu jest uświadomienie zagrożeń wynikających z niezdrowego stylu życia oraz wypracowanie postaw prozdrowotnych wśród uczestników tego przedsięwzięcia poprzez stworzenie i praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii w postaci aplikacji mobilnej. Uczniowie zaprojektują szablon prozdrowotnej gry terenowej, w której uczestniczyć będą uczniowie w czasie odwiedzin w poszczególnych krajach. Aplikacja mobilna ma charakter długofalowy, to znaczy będzie wykorzystywana przez cały okres projektu oraz po jego zakończeniu. Będzie polegała na systematycznym przypominaniu o podejmowaniu postaw prozdrowotnych, informowaniu i zachęcaniu do zdrowego stylu życia. Stworzone przez uczestników bezpłatne aplikacje dostępne będą na stronie projektu oraz sklepie internetowym. Projekt jest interdyscyplinarny i wieloaspektowy; odnosi się do technik informatycznych, biologii, chemii, wychowania fizycznego oraz języków obcych.

Główne cele to:

• Wyrobienie prozdrowotnych nawyków poprzez zmianę postaw wobec zdrowego stylu życia;

• Poprawa ogólnej sprawności fizycznej bezpośrednich uczestników projektu w czasie jego trwania;

• Wykształcenie nawyku przygotowywania oraz spożywania zdrowych śniadań przez uczestników projektu;

• Poszerzenie wiedzy w zakresie charakteru i profilaktyki chorób cywilizacyjnych dotykających młodzież, które powiązane są z niezdrowym stylem życia;

• Poznanie i udoskonalenie umiejętności podstaw programowania potrzebnych do stworzenia aplikacji telefonicznej.

Podczas realizacji projektu uczestnicy poznają podstawy programowania, sposoby wyszukiwania informacji w Internecie oraz sposoby sprawdzania ich wiarygodności, tworzenia prezentacji, wklejania zdjęć, stosowania narzędzi informatycznych do gromadzenia danych, napisanie algorytmu potrzebnego do tworzenia aplikacji. Ponadto w czasie opracowywania ankiet, artykułów będą doskonalili umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem, kreatywnego myślenia i pisania, pracy zespołowej. Stosowane będą różnorodne techniki pracy w zespole; zostaną stworzone krótkie filmy dotyczące przygotowywania zdrowych posiłków. Będą miały miejsce wykłady specjalistów - dietetyków, lekarzy, trenerów, sławnych sportowców, jak również warsztaty gotowania zdrowej żywności, analizowane będą fakty i mity dotyczące zdrowego żywienia, wywiady z dziadkami na temat ich posiłków, badany będzie skład chemiczny żywności. Uczniowie przejdą cykl testów sprawnościowych, wezmą udział w zajęciach sportowych, wycieczce rowerowej, ćwiczeniach praktycznych z ekspertami Tai Chi oraz jogi na otwartych przestrzeniach. Realizowane w ramach projektu treści są komplementarne ze szkolnymi programami nauczania.

Dzięki projektowi wzrośnie dbałość o zdrowie fizyczne oraz psychiczne uczniów, ich rodzin oraz środowiska lokalnego. Wzmocnione zostaną nawyki dotyczące zdrowego stylu życia oraz prewencji chorób cywilizacyjnych. Rozwinięte zostaną potrzeby praktycznych umiejętności w zakresie działań sportowych, żywieniowych oraz IT. Dzięki kontaktom z rówieśnikami wzrosną kompetencje językowe uczniów, a także ich kompetencje osobowe i obywatelskie. Współpracujący nauczyciele poszerzą swoją wiedzę i doświadczenie związane z promowaniem zdrowego stylu życia oraz nowoczesnych technologii; poznają nowoczesne sposoby promocji, rozwiną kompetencje menedżerskie, poszerzą wiedzę dotyczącą różnic kulturowych, poznają nowe metody i techniki nauczania. Poprzez współpracę międzynarodową, wyjazdy, stały kontakt internetowy rozwiną się interakcje pomiędzy szkołami partnerskimi. Szkoły wzmocnią swoją reputację jako instytucji, które dbają o rozwój intelektualny oraz psychofizyczny uczniów. Oferta edukacyjna zostanie poszerzona o promowanie wartości międzykulturowych.

Działania realizowane w ramach tego projektu skłonią uczestników do refleksji nad stylem ich życia i sprawią, że zaczną świadomie podejmować inicjatywy związane z kształtowaniem działań prozdrowotnych. Jednocześnie rozwiną swoje kompetencje związane z nowoczesnymi technologiami. Jesteśmy przekonani, że w przyszłości rezultaty projektu służyć będą kontynuacji edukacji przez zdrowszych i świadomych prozdrowotnego postępowania młodych ludzi, co odpowiada unijnej strategii Euro 2020.

Zarys działań w trakcie spotkania młodzieży w Polsce:

- warsztaty integracyjne oraz warsztaty "Używanie z głową siłowni pod chmurką";

- przeszkolenie z podstaw programowania komputerowego;

- tworzenie i rozwijanie podstawowej wersji aplikacji mobilnej;

- zajęcia sportowo-turystyczne: m.in. wycieczka rowerowa, zajęcia na basenie, spotkanie z fitness trenerem, trening ogólnorozwojowy, "mała olimpijka" - zawody, warsztaty taneczne;

- tworzenie i udział w grze terenowej zawierającej różnorodne zadania do wykonania, m.in. fizyczne, odnalezienie sklepów ze zdrową żywnością, restauracji ze zdrowym menu;

- wykłady i zajęcia tematycznie związane z chorobami cywilizacyjnymi, chorobami żywieniowymi, zasadami dietetyki, depresją i znaczeniem aktywności fizycznej;

- wizyta na Uniwersytecie Medycznym, gdzie odbędą się warsztaty oraz prelekcje;

- wywiady ze starszymi ludźmi na temat zdrowej diety w czasach ich młodości i nagrywanie filmików prezentujących sprawdzone zdrowe przepisy kulinarne.

W ubiegłym tygodniu w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich programu Erasmus + realizujących projekt „Healthy lifestyle with your mobile phone”. Od 30 września do 6 października młodzież z Polski, Grecji oraz Włoch po raz drugi miała okazję spędzić czas ze sobą, poznać poszczególne kultury i podyskutować na temat celu projektu, czyli aplikacji mobilnej zachęcającej do prozdrowotnych zachowań.

koncert_dla_gości_Erazmusa

W piątek 5 października w naszym liceum żegnaliśmy uczniów i nauczycieli z partnerskich szkół z Salonik (Grecja) i Nocera Umbra (Włochy), z którymi realizujemy projekt pt. „Prozdrowotny styl życia w twoim telefonie komórkowym” w ramach europejskiego programu Erasmus.

Pożegnalne wspólne śpiewanie w formie jam session przygotowali: Maciej Kułakowski 1b2 - organizacja, gitara, śpiew, Ilona Stasiulewicz 2d - śpiew, akordeon, wokaliści: Bogna Buniowska 1a, Justyna Ciuchna 1m3, Izabela Kolesińska 2e, Natalia Nosorowska 1c, Bartłomiej Stasiński 3a, Anna Maria Wrona 2d, przygotowanie techniczne: Krystian Półtarzycki 2g i Michał Janczyło 1c, prezentacja z tekstami: Hubert Supiński 2b1 i Mateusz Mieczkowski 1b2.

Koordynacja: p. Aneta Kaliściak.

Spotkanie_erasmus

Goszczący od poniedziałku w naszym liceum uczniowie i nauczyciele z partnerskich szkół z Salonik (Grecja) i Nocera Umbra (Włochy), z którymi realizujemy projekt pt. „Prozdrowotny styl życia w twoim telefonie komórkowym” w ramach europejskiego programu Erasmus, zostali przyjęci w Pałacyku Gościnnym przez pana Wiceprezydenta Białegostoku – Rafała Rudnickiego.

Uwaga uczniowie zaangażowani w Projekt Erasmus! 

Zapraszam Was serdecznie na zebranie organizacyjne w związku z pobytem młodzieży z Grecji i Włoch w naszej szkole w dniach 30.09-6.10 2018. Zebranie odbędzie się w czwartek 6 września 2018r. w sali 119 o godz. 12.50.

Obecność obowiązkowa!!!

nauczyciel języka angielskiego

p. Małgorzata Gołąbiewska-Konończuk

W dniach 17-19 kwietnia 2018 roku odbyło się we Włoszech międzynarodowe spotkanie koordynatorów projektu „Prozdrowotny styl życia z twoim telefonem komórkowym” w ramach unijnego programu Erasmus Plus. Naszą szkołę reprezentowało troje członków Rady Pedagogicznej: zastępca dyrektora p. prof. Agnieszka Sałaj, członek zespołu projektowego p. prof. Małgorzata Gołąbiewska-Konończuk oraz koordynator projektu p. prof. Anna Buchowska.

Erasmus+2018

W dniach 10-17 lutego 2018 dziewięcioro uczniów naszego Liceum miało okazję uczestniczyć w długo wyczekiwanym wyjeździe do Salonik - drugiego co do wielkości miasta w Grecji - odbywającym się w ramach projektu unijnego Erasmus+. Celem wyjazdu było nawiązanie kontaktów ze szkołami partnerskimi współpracującymi przy tworzeniu aplikacji, która będzie promować prozdrowotny tryb życia.

W dniach od 14 do 16 listopada 2017 nasza szkoła miała zaszczyt gościć koordynatorów unijnego programu Erasmus+ na międzynarodowym spotkaniu projektowym. Odwiedzili nas: Theodora Kostelido (nauczycielka informatyki) oraz Foteini Razakou (nauczycielka wychowania fizycznego) z Grecji, a także Maurizio Benedetti (nauczyciel wychowania fizycznego) i Franko Buriani (nauczyciel matematyki i fizyki) z Włoch.