Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

 

Innowacja „ILO ChemLab” to szereg działań dla uczniów klas o profilu medycznym, które zostaną podjęte w naszym liceum w celu rozwijania pasji w zakresie chemii, doskonalenia umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy poprzez eksperymenty, a także wykorzystanie technologii informacyjnej w procesie kształcenia. Na stronie internetowej na Facebook'u „Ilo_chem_Lab” będą umieszczane różne materiały do nauki własnej, filmy i prezentacje z wykonywanych przez uczniów doświadczeń oraz wykłady online pracowników naukowych białostockich uczelni, a także również Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mamy nadzieję, że samodzielne eksperymentowanie pozwoli uczniom lepiej zrozumieć procesy chemiczne, z jakimi mamy do czynienia w życiu codziennym oraz przekona ich do zdobywania i pogłębiania wiedzy, co w konsekwencji jeszcze bardziej podniesie wyniki matury oraz przyczyni się do większej liczby laureatów konkursów i olimpiad chemicznych. Być może również zajęcia te pozwolą młodym ludziom trafnie wybrać kierunek studiów lub zawodu. Innowacja będzie prowadzona przez p. profesor Anetę Nodzewską oraz p. profesor Anetę Wilczewską. Zachęcamy do odwiedzenia strony fb „Ilo_chem_Lab”.

 Kliknij zdjęcie poniżej, by odtworzyć film:

ILO chemlab