Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

 „Przedmioty przyrodnicze – kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą”.

Koordynatorzy:  Izabela Dobrzyńska i Anna Półtorak

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia I LO w Białymstoku w obszarze rozwoju kompetencji, umiejętności uczniów/uczennic w zakresie nauk przyrodniczych.

Projekt przewiduje realizację w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. nieodpłatnych zajęć dodatkowych obejmujących:

Rodzaj zajęć

Ilość grup

Ilość godzin

Zaj. dosk. z chemii dla klas I prowadz. w I LO

4 konw. (8 os.)

2 godz. w m-c

Zaj. dosk. z chemii dla klas II prowadz. w I LO

4 konw. (8 os.)

5 lab. (3 x 6-os. + 2 x 7-os.)

4 godz. w m-c

2 godz. w m-c

Zaj. dosk. z chemii dla klas III prowadz. w I LO

4 konw. (8 os.)

5 lab. (3 x 6-os. + 2 x 7-os.)

4 godz. w m-c

2 godz. w m-c

Zaj. z chemii dla ucz. zdolnych z klas I i II

prowadzone na UMB

2 lab. (6 os.) – I rok

2 lab. (6 os.) – II rok

24zaj. x 5godz.

12zaj. x 5godz.

Zaj. z biologii dla ucz. zdolnych z klas I i II

prowadzone na UMB

2 lab. (6 os.) – I rok

2 lab. (6 os.) – II rok

24zaj. x 3godz.

12zaj. x 3godz.

Zaj. rozw. właściwe postawy

prowadzone dla  wszystkich ucz. biorących udział w projekcie

12 (14/15 os.)

12 godz.

w czasie projektu

Indyw. doradztwo zawodowe dla ucz. kl. III

biorących udział w projekcie

Spotkania indywidualne

2 godz.

w czasie projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja na zajęcia w I LO – od 05.09.2017 do 09.09.2017

Rekrutacja na zajęcia na UMB – od 05.09.2017 do 18.09.2017

 Zasady rekrutacji

Po zapoznaniu się z regulaminem, należy wypełnić:

  • Formularz rekrutacyjny - załączniki nr 1a lub 1b lub 1c lub 1d.
  • Oświadczenie o niepełnej rodzinie rodziców/opiekunów prawnych– załącznik nr 5 (jeżeli dotyczy)
  • Orzeczenie/opinia PPP (jeżeli dotyczy)

i dostarczyć komplet dokumentów do p. dr Izabeli Dobrzyńskiej (sala 54).

Osoby zakwalifikowane do projektu muszą wypełnić:

  • Deklarację uczestnictwa w projekcie - załączniki nr 2.
  • Zgodę rodzica/opiekuna prawnego – załącznik nr 3
  • Oświadczenie uczestnika projektu – załącznik nr 4 (oświadczenie podpisuje uczestnik, jeżeli jest pełnoletni lub rodzic, jeżeli uczestnik jest niepełnoletni)

i dostarczyć komplet dokumentów do p. dr Izabeli Dobrzyńskiej (sala 54) koniecznie do 25 września 2017.