Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Projekty

 

Dane archiwalne:

Rok szkolny 2017/2018

 

„Przedmioty przyrodnicze – kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą”.

Koordynatorzy:  Izabela Dobrzyńska i Anna Półtorak

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia I LO w Białymstoku w obszarze rozwoju kompetencji, umiejętności uczniów/uczennic w zakresie nauk przyrodniczych.

Projekt przewiduje realizację w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. nieodpłatnych zajęć dodatkowych obejmujących:

Rodzaj zajęć

Ilość grup

Ilość godzin

Zaj. dosk. z chemii dla klas I prowadz. w I LO

4 konw. (8 os.)

2 godz. w m-c

Zaj. dosk. z chemii dla klas II prowadz. w I LO

4 konw. (8 os.)

5 lab. (3 x 6-os. + 2 x 7-os.)

4 godz. w m-c

2 godz. w m-c

Zaj. dosk. z chemii dla klas III prowadz. w I LO

4 konw. (8 os.)

5 lab. (3 x 6-os. + 2 x 7-os.)

4 godz. w m-c

2 godz. w m-c

Zaj. z chemii dla ucz. zdolnych z klas I i II

prowadzone na UMB

2 lab. (6 os.) – I rok

2 lab. (6 os.) – II rok

24zaj. x 5godz.

12zaj. x 5godz.

Zaj. z biologii dla ucz. zdolnych z klas I i II

prowadzone na UMB

2 lab. (6 os.) – I rok

2 lab. (6 os.) – II rok

24zaj. x 3godz.

12zaj. x 3godz.

Zaj. rozw. właściwe postawy

prowadzone dla  wszystkich ucz. biorących udział w projekcie

12 (14/15 os.)

12 godz.

w czasie projektu

Indyw. doradztwo zawodowe dla ucz. kl. III

biorących udział w projekcie

Spotkania indywidualne

2 godz.

w czasie projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja na zajęcia w I LO – od 05.09.2017 do 09.09.2017

Rekrutacja na zajęcia na UMB – od 05.09.2017 do 18.09.2017

 Zasady rekrutacji

Po zapoznaniu się z regulaminem, należy wypełnić:

 • Formularz rekrutacyjny - załączniki nr 1a lub 1b lub 1c lub 1d.
 • Oświadczenie o niepełnej rodzinie rodziców/opiekunów prawnych– załącznik nr 5 (jeżeli dotyczy)
 • Orzeczenie/opinia PPP (jeżeli dotyczy)

i dostarczyć komplet dokumentów do p. dr Izabeli Dobrzyńskiej (sala 54).

Osoby zakwalifikowane do projektu muszą wypełnić:

 • Deklarację uczestnictwa w projekcie - załączniki nr 2.
 • Zgodę rodzica/opiekuna prawnego – załącznik nr 3
 • Oświadczenie uczestnika projektu – załącznik nr 4 (oświadczenie podpisuje uczestnik, jeżeli jest pełnoletni lub rodzic, jeżeli uczestnik jest niepełnoletni)

i dostarczyć komplet dokumentów do p. dr Izabeli Dobrzyńskiej (sala 54) koniecznie do 25 września 2017.

 

Chemia I LO - zajęcia konwersatoryjne

 

 

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Klasa I

Izabela Dobrzyńska

02.10.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

09.10.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

16.10.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

23.10.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

06.11.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

20.11.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

04.12.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

11.12.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

18.12.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

15.01.2018 (1h) pon. 7:25-8:10

Ewelina Gajko

06.10.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

20.10.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

27.10.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

03.11.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

10.11.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

17.11.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

01.12.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

15.12.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

08.01.2018 (1h) pon. 7:25-8:10

15.01.2018 (1h) pon. 7:25-8:10

Ewelina Gajko

09.10.2017 (1h) piąt. 7:25-8:10

16.10.2017 (1h) piąt. 7:25-8:10

23.10.2017 (1h) piąt. 7:25-8:10

30.10.2017 (1h) piąt. 7:25-8:10

06.11.2017 (1h) piąt. 7:25-8:10

20.11.2017 (1h) piąt. 7:25-8:10

04.12.2017 (1h) piąt. 7:25-8:10

18.12.2017 (1h) piąt. 7:25-8:10

05.01.2018 (1h) piąt. 7:25-8:10

19.01.2018 (1h) piąt. 7:25-8:10

Barbara

Szachowicz-Petelska

02.10.2017 (1h) pon. 14:50-15:35

16.10.2017 (1h) pon. 14:50-15:35

30.10.2017 (2h) pon. 14:50-16:20

13.11.2017 (2h) pon. 14:50-16:20

27.11.2017 (1h) pon  14:50-15:35

04.12.2017 (1h) pon. 14:50-15:35

18.12.2017 (1h) pon. 14:50-15:35

15.01.2017 (1h) pon. 14:50-15:35

Klasa II

Barbara

Szachowicz-Petelska

02.10.2017 (1h) pon. 13:55-14:40

09.10.2017 (2h) pon. 13:55-15:25

16.10.2017 (1h) pon. 13:55-14:40

23.10.2017 (2h) pon. 13:55-15:25

30.10.2017 (1h) pon  13:55-14:40

06.11.2017 (2h) pon. 13:55-15:25

13.11.2017 (1h) pon. 13:55-14:40

20.11.2017 (2h) pon. 13:55-15:25

21.11.2017 (1h) wt.   07:25-08:10

27.11.2017 (1h) pon. 13:55-14:40

28.11.2017 (1h) wt.   07:25-08:10

04.12.2017 (2h) wt.   13:55-15:25

18.12.2017 (1h) pon. 13:55-14:40

15.01.2018 (2h) pon. 13:55-15:25

Izabela Dobrzyńska

04.10.2017 (1h) środa 7:25-8:10

11.10.2017 (1h) środa 7:25-8:10

18.10.2017 (1h) środa 7:25-8:10

20.10.2017 (1h) piątek 7:25-8:10

25.10.2017 (1h) środa 7:25-8:10

27.10.2017 (1h) piątek 7:25-8:10

08.11.2017 (1h) środa 7:25-8:10

15.11.2017 (1h) środa 7:25-8:10

17.11.2017 (1h) piątek 7:25-8:10

22.11.2017 (1h) środa 7:25-8:10

24.11.2017 (1h) piątek 7:25-8:10

29.11.2017 (1h) środa 7:25-8:10

06.12.2017 (1h) środa 7:25-8:10

13.12.2017 (1h) środa 7:25-8:10

15.12.2017 (1h) piątek 7:25-8:10

20.12.2017 (1h) środa 7:25-8:10

03.01.2018 (1h) środa 7:25-8:10

10.01.2018 (1h) środa 7:25-8:10

12.01.2018 (1h) piątek 7:25-8:10

17.01.2018 (1h) środa 7:25-8:10

Ewelina Gajko

12.10.2017 (3h) czw. 14:45-17:00

26.10.2017 (3h) czw. 14:45-17:00

09.11.2017 (2h) czw. 14:45-16:15

13.11.2017 (1h) pon.   7:25-8:10

23.11.2017 (2h) czw. 14:45-16:15

27.11.2017 (1h) pon.   7:25-8:10

07.12.2017 (2h) czw. 14:45-16:15

21.12.2017 (2h) czw. 14:45-16:15

04.01.2018 (2h) czw. 14:45-16:15

18.01.2018 (2h) czw. 14:45-16:15

Ewelina Gajko

05.10.2017 (2h) czw. 14:45-16:15

13.10.2017 (4h) pt.    11:20-14.30

19.10.2017 (2h) czw. 14:45-16:15

02.11.2017 (2h) czw. 14:45-16:15

16.11.2017 (2h) czw. 14:45-16:15

30.11.2017 (2h) czw. 14:45-16:15

14.12.2017 (2h) czw. 14:45-16:15

11.01.2018 (3h) czw. 14:45-17:00

12.01.2018 (1h) piąt.   7:25-8:10

Klasa III

Ewelina Gajko

04.10.2017 (1h) środa 7:25-8:10

11.10.2017 (1h) środa 7:25-8:10

13.10.2017 (4h) piątek 8:00-11:10

18.10.2017 (1h) środa 7:25-8:10

25.10.2017 (1h) środa 7:25-8:10

08.11.2017 (1h) środa 7:25-8:10

15.11.2017 (1h) środa 7:25-8:10

22.11.2017 (1h) środa 7:25-8:10

29.11.2017 (1h) środa 7:25-8:10

06.12.2017 (1h) środa 7:25-8:10

12.12.2017 (1h) wtorek 7:25-8:10

13.12.2017 (1h) środa 7:25-8:10

20.12.2017 (1h) środa 7:25-8:10

03.01.2018 (1h) środa 7:25-8:10

10.01.2018 (1h) środa 7:25-8:10

16.01.2018 (1h) wtorek 7:25-8:10

17.01.2018 (1h) środa 7:25-8:10

Barbara

Szachowicz-Petelska

02.10.2017 (1h) pon. 07:25-08:10

09.10.2017 (1h) pon. 07:25-08:10

10.10.2017 (1h) wt .  07:25-08:10

13.10.2017 (2h) piąt. 08:30-10:00

16.10.2017 (1h) pon  07:25-08:10

17.10.2017 (1h) wt.   07:25-08:10

23.10.2017 (1h) pon. 07:25-08:10

24.10.2017 (1h) wt.   07:25-08:10

30.10.2017 (1h) pon. 07:25-08:10

31.10.2017 (1h) wt.   07:25-08:10

06.11.2017 (1h) pon. 07:25-08:10

07.11.2017 (1h) wt.   07:25-08:10

13.11.2017 (1h) pon. 07:25-08:10

14.11.2017 (1h) wt.   07:25-08:10

20.11.2017 (1h) pon. 07:25-08:10

27.11.2017 (1h) pon. 07:25-08:10

04.12.2017 (1h) pon. 07:25-08:10

18.12.2017 (1h) pon. 07:25-08:10

15.01.2018 (1h) pon. 07:25-08:10

Izabela Dobrzyńska

02.10.2017 (2h) pon. 14:45-16:15

16.10.2017 (2h) pon. 14:45-16:15

30.10.2017 (2h) pon. 14:45-16:15

03.11.2017 (1h)piąt 7:25-8:10

10.11.2017 (1h)piąt 7:25-8:10

13.11.2017 (2h)pon. 14:45-16:15

27.11.2017 (2h) pon. 14:45-16:15

01.12.2017 (1h) piąt 7:25-8:10

08.12.2017 (1h) piąt 7:25-8:10

11.12.2017 (2h) pon. 14:45-16:15

12.01.2018 (1h) piąt 7:25-8:10

15.01.2018 (2h) pon. 14:45-16:15

19.01.2018 (1h) piąt 7:25-8:10

 

Izabela Dobrzyńska

09.10.2017 (2h) pon. 14:45-16:15

13.10.2017 (4h) piąt. 8:15-11:25

23.10.2017 (2h) pon. 14:45-16:15

06.11.2017 (2h) pon. 14:45-16:15

20.11.2017 (2h) pon. 14:45-16:15

04.12.2017 (2h) pon. 14:45-16:15

18.12.2017 (3h) pon. 14:45-17:00 02.01.2018 (3h) wt. 13:45-16:00

 

Rok szkolny 2018/2019

 

„Przedmioty przyrodnicze – kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą”.

Koordynatorzy: Izabela Dobrzyńska i Anna Półtorak

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia I LO w Białymstoku w obszarze rozwoju kompetencji, umiejętności uczniów/uczennic w zakresie nauk przyrodniczych.

Projekt przewiduje realizację w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.nieodpłatnych zajęć dodatkowych obejmujących:

Rodzaj zajęć

Ilość grup

Ilość godzin

Zaj. dosk. z chemii dla klas I prowadz. w I LO

4 konw. (8 os.)

2 godz. w m-c

Zaj. dosk. z chemii dla klas II prowadz. w I LO

4 konw. (8 os.)

5 lab. (3 x 6-os. + 2 x 7-os.)

4 godz. w m-c

2 godz. w m-c

Zaj. dosk. z chemii dla klas III prowadz. w I LO

4 konw. (8 os.)

5 lab. (3 x 6-os. + 2 x 7-os.)

4 godz. w m-c

2 godz. w m-c

Zaj. z chemii dla ucz. zdolnych z klas I i II prowadzone na UMB

2 lab. (6 os.) – I rok

2 lab. (6 os.) – II rok

24zaj. x 5godz.

12zaj. x 5godz.

Zaj. z biologii dla ucz. zdolnych z klas I i II prowadzone na UMB

2 lab. (6 os.) – I rok

2 lab. (6 os.) – II rok

24zaj. x 3godz.

12zaj. x 3godz.

Zaj. rozw. właściwe postawy prowadzone dla  wszystkich ucz. biorących udział w projekcie

12 (14/15 os.)

12 godz.

w czasie projektu

Indyw. doradztwo zawodowe dla ucz. kl. III biorących udział w projekcie

Spotkania indywidualne

2 godz.

w czasie projektu

 

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja na zajęcia w I LO

od 04.09.2018 do 17.09.2018 (do godz. 12:00)

Rekrutacja na zajęcia na UMB

od 04.09.2018 do 21.09.2018 (do godz. 12:00)

 

Zasady rekrutacji

Po zapoznaniu się z regulaminem, należy wypełnić:

 • Formularz rekrutacyjny - załączniki nr 1a lub 1b lub 1c lub 1d.
 • Oświadczenie o niepełnej rodzinie rodziców/opiekunów prawnych– załącznik nr 5 (jeżeli dotyczy)
 • Orzeczenie/opinia PPP (jeżeli dotyczy)

i dostarczyć komplet dokumentów do p. mgr Anny Półtorak (sala 58).


 Dane archiwalne projektu (rok szkolny 2017/2018)

 

Projekt „Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, 00-680 Warszawa (zwaną w dalszej części „Liderem”) oraz Miastem Białystok z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, 15-950 Białystok (zwaną w dalszej części „Partnerem”) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Realizatorem projektu w imieniu partnera jest: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku (ILO).

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie  atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ILO poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych pożądanych na rynku pracy oraz kształtowania postaw(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej)  wśród 240 uczniów (min. 91 K)  ILO.

Formy wsparcia w ramach projektu:

1.Informatyczne kompetencje kluczowe:

– Doposażenie pracowni TIK

– Szkolenie dla kadry pedagogicznej

– Warsztaty informatyczne

– Camp-y informatyczne

2.Matematyczne kompetencje kluczowe:

– Doposażenie pracowni przedmiotowej

– Camp-y matematyczne

– Warsztaty matematyczne

 1. Językowe kompetencje kluczowe:

– Szkolenia językowe – język angielski

 1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe

– Warsztaty kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości i inicjatywności

– Warsztaty związane z wzmocnieniem kompetencji i nabycia przez uczniów umiejętności związanych z wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Okres realizacji:  01.08.2017 r. – 31.07.2019 r.

Informacje o projekcie i zasady rekrutacji: wszelkie informacje i szczegóły dot. projektu można uzyskać w biurze projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok, tel. 85 732 17 88, faks 85 732 94 84, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.frdl.bialystok.pl

biuro realizatora: I Liceum Ogólnokształcące im.Adama Mickiewicza w Białymstoku, ul.Brukowa 2, 15-950 Białystok, tel. 85 742-57-72, fax 85 742-58-07 e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  www.ilo.pl,

 

Podkategorie