Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Informacja o sposobie przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę na I etapie postępowania rekrutacyjnego
do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020:

https://www.kuratorium.bialystok.pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/informacja-o-sposobie-przeliczania-na-punkty-kryteriow-branych-pod-uwage-na-i-etapie-postepowania-rekrutacyjnego-do-szkol-ponadpodstawowych-i-ponadgimnazjalnych-na-rok-szkolny-2019-2020.html 

Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego:

https://www.kuratorium.bialystok.pl/informacja-publiczna/zarzadzenia/zarzadzenie-nr-5-2019-podlaskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-31-stycznia-2019.html

Zarządzenie Nr 16/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych:

https://www.kuratorium.bialystok.pl/informacja-publiczna/zarzadzenia/zarzadzenie-nr-16-2019-podlaskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-28-lutego-2019-roku.html