Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Czy wiadomo, jaki będzie w tym roku próg punktowy do I LO w Białymstoku?

Niestety, progu punktowego nie można wcześniej przewidzieć, ponieważ zależy on od stopnia trudności egzaminu gimnazjalnego w danym roku szkolnym, od liczby kandydatów, liczby laureatów, od wyborów preferencji poszczególnych kandydatów itd. Nawet w obrębie jednej szkoły pomiędzy poszczególnymi klasami mogą występować znaczne różnice punktowe, dlatego warto wskazać we wniosku jak najwięcej klas. Minimalny próg punktowy do poszczególnych klas będzie znany dopiero w dniu opublikowania listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.

Czy kolejność wyboru preferencji szkoły i klasy ma znaczenie?

Tak, kolejność wyboru tzw. I preferencji (czyli konkretnej klasy w wybranej szkole) ma znaczenie. Lista preferencji powinna zaczynać się od klas, na których najbardziej nam zależy do klas, na których zależy nam mniej. Na pierwszym miejscu powinna być klasa, na której zależy nam najbardziej, na drugim ta, na której zależy nam trochę mniej itd. System przydzielając kandydata do szkół w pierwszej kolejności stara się go umieścić w klasie wybranej jako pierwsza preferencja, później stara się umieścić w drugiej preferencji itd. Jeżeli kandydat ma wystarczającą liczbę punktów i system przydzieli go do klasy z pierwszej preferencji, kolejnych już nie bierze pod uwagę. Jeżeli priorytetem jest wybór konkretnej szkoły warto zaznaczyć w pierwszej kolejności, jak najwięcej klas z danej szkoły.

Ile klas mogę wybrać podczas rekrutacji?

Można wybrać dowolną liczbę klas spośród wybranych 6 szkół. Bezpieczniej jest wybrać więcej klas, niż mniej. Jeśli zależy uczniowi na konkretnej szkole warto zaznaczyć w pierwszej kolejności jak najwięcej klas z danej szkoły.

Do ilu szkół mam przynieść dokumenty?

Wypełnione dokumenty wraz z dwoma zdjęciami należy złożyć do szkoły pierwszego wyboru. Szkoły, które zostały wybrane jako II i III wyboru, dowiedzą się o tym automatycznie z systemu elektronicznej rekrutacji.