Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

I LO 1

I LO to najlepszy wybór, ponieważ:

-  od lat zajmujemy 1. miejsce w rankingach liceów ogólnokształcących. W 2017 r. w najbardziej prestiżowym rankingu miesięcznika "Perspektywy" zajęliśmy 1. miejsce w Białymstoku i w całym woj. podlaskim oraz bardzo wysokie 33. miejsce w Polsce.
- w 2016 r. nasi uczniowie osiągnęli najwięcej 100% wyników z egzaminu maturalnego ze wszystkich liceów w Białymstoku. Osiągnięto aż 225 stuprocentowych wyników: 116 na egzaminach pisemnych oraz 109 podczas matury ustnej, a 418 wyników z matury pisemnej zawierało się w przedziale 90%-100%.
-  I LO słynie z sukcesów w olimpiadach przedmiotowych - nasi uczniowie co roku zostają laureatami olimpiad nie tylko krajowych, ale także zagranicznych.
- najwyższy odsetek naszych absolwentów - spośród wszystkich białostockich szkół średnich - dostaje się na tak oblegane i atrakcyjne kierunki studiów, jak m.in. medycyna czy informatyka.
- prowadzimy szkolny program pod hasłem "Kierunek-Oksford!", w ramach którego z powodzeniem pomagamy uczniom przygotować się do aplikowania na studia za granicą (polska matura jest honorowana na wszystkich renomowanych uczelniach zagranicznych).
- I LO w ramach umów partnerskich ściśle współpracuje z uczelniami wyższymi – Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Politechniką Białostocką i Uniwersytetem w Białymstoku.   Zajęcia z wielu przedmiotów prowadzą nauczyciele akademiccy, a uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wykładach i ćwiczeniach na wybranych kierunkach studiów.
- co najmniej dwa razy w roku organizujemy tygodniowe obozy naukowe - kultowe "ILO-CAMPY".
-  I Liceum Ogólnokształcące jest członkiem Towarzystwa Szkół Twórczych. Do tego elitarnego Towarzystwa należy 30 najbardziej renomowanych liceów z całego kraju. Celem TST jest współdziałanie szkół w zakresie doskonalenia procesu nauczania i wychowania poprzez wdrażanie i upowszechnianie innowacji pedagogicznych.
- nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę w bardzo przyjaznych godzinach - od 8.15 do 15.35
-  atutem szkoły jest też doskonałe położenie - w samym centrum miasta (łatwy dojazd komunikacją miejską z każdej dzielnicy Białegostoku oraz bliskie sąsiedztwo dworca PKP i PKS).
 

I Lo 2


- w szkole działa wiele kół przedmiotowych m.in.: informatyczne, matematyczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne, języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, esperanto.
-  prowadzone są również zajęcia artystyczne: Grupa Teatralna "Na skraju", recytatorskie, wokalne, filmowe, a także sportowe: siatkówka, koszykówka, piłka halowa, łyżwiarstwo.
-  każdy uczeń ma do dyspozycji osobistą szafkę zamykaną na kluczyk.
-  uczniowie mogą korzystać z pełnowymiarowej hali gimnastycznej, siłowni, nowoczesnej multimedialnej auli, kilku pracowni komputerowych, biblioteki i czytelni oraz klubu szkolnego.

I lo 3