Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

 KLASA A - Profil humanistyczno-prawniczy

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

język polski

historia wiedza o społeczeństwie

Profil humanistyczno-prawniczy adresowany jest do uczniów zamierzających podjąć studia na wydziałach: prawa, dziennikarstwa, międzywydziałowych studiach humanistycznych, historii, filologii polskiej, pedagogice oraz pokrewnych. Dla zainteresowanych uczniów tej klasy przewidziane są zajęcia przygotowujące do olimpiad: historycznej, wiedzy o społeczeństwie oraz literatury i języka polskiego, a miejscem rozwijania pasji i zainteresowań artystycznych może być m.in. wielokrotnie nagradzana na festiwalach Grupa Teatralna „Na skraju”. Wybór tego profilu gwarantuje zdanie matury z przedmiotów rozszerzonych na najwyższym poziomie - w 2019 roku na egzaminie maturalnym uczniowie naszego liceum uzyskali najwyższe wyniki w całym województwie podlaskim - z historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

KLASA B - Profil informatyczno-politechniczny

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

matematyka informatyka

język angielski

To profil, z którego od lat słynie nasza szkoła za sprawą spektakularnych sukcesów w olimpiadzie informatycznej oraz najwyższych wyników z egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Absolwenci tej klasy dostają się na wydziały informatyczne renomowanych uczelni - Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Białostockiej, a po zakończeniu studiów często podejmują pracę w międzynarodowych korporacjach – takich jak m.in. Facebook czy Google. Uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę na warsztatach informatycznych i matematycznych oraz na obozach naukowych („IloCampach”) prowadzonych przez nauczycieli oraz absolwentów I LO – studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Dla zainteresowanych uczniów tej klasy przewidziane są zajęcia przygotowujące do olimpiad: informatycznej, matematycznej, lingwistyki matematycznej, fizycznej, wiedzy technicznej, języka angielskiego.

KLASA C - Profil politechniczno-kreatywny

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

matematyka

fizyka

Przedmiot uzupełniający:

trening kreatywności – Destination Imagination

Profil klasy jest tegoroczną nowością w naszej ofercie edukacyjnej - ukierunkowany jest na przedmioty, które pozwalają po ukończeniu liceum podjąć studia na wielu kierunkach politechnicznych i ścisłych. Obok przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym – matematyki i fizyki, uczniowie będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach – treningu kreatywności - Destination Imagination, który jest największym na świecie programem edukacyjnym dla młodzieży zorientowanym na rozwój takich umiejętności XXI wieku takich jak: kreatywność, innowacyjność, adaptowanie się do nowych warunków, praca zespołowa, zarządzanie czasem oraz budowanie dobrych relacji. DI bazuje na koncepcji myślenia rozbieżnego (dywergencyjnego) zakładającego, że istnieje więcej niż jedna droga do rozwiązania problemu. Zajęcia będą prowadzone przez certyfikowanych trenerów DI, a ich zwieńczeniem dla najlepszych uczniów będzie udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination. Zwycięskie drużyny uzyskują prawo do reprezentowania Polski na Światowej Olimpiadzie Kreatywności. W obecnym roku szkolnym zespół I LO jako mistrz Polski reprezentował nasz kraj na światowym finale w Azji, gdzie zajął 2. miejsce. Jest to idealna propozycja dla osób ambitnych, twórczych, które nie boją się wyzwań. Dla zainteresowanych uczniów przewidziane są również koła przygotowujące do olimpiad: matematycznej, lingwistyki matematycznej, fizycznej, wiedzy technicznej.

KLASA D - Profil politechniczno-ekonomiczny

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

matematyka

geografia

język angielski

Profil politechniczno-ekonomiczny jest bardzo wszechstronny - przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym w tej klasie otwierają drzwi na wiele atrakcyjnych kierunków studiów politechnicznych oraz uniwersyteckich - pozwalają podjąć studia m.in. w renomowanej Szkole Głównej Handlowej. Jego niewątpliwym atutem jest uniwersalność, która nie zawęża możliwości wyboru do jednego określonego typu uczelni, co ma niebagatelne znaczenie w realiach szybko zmieniającego się rynku pracy. Dla zainteresowanych uczniów przewidziane są koła przygotowujące do olimpiad: geograficznej, matematycznej, języka angielskiego czy lingwistyki matematycznej.

KLASY M1+, M2+ - Profil medyczny+

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

biologia

chemia

matematyka

Profile medyczne są od lat jednymi z najbardziej obleganych w naszym liceum. Dzieje się tak za sprawą niezwykle wysokiego poziomu nauczania przedmiotów rozszerzonych - nasi uczniowie uzyskali m.in. najwyższy średni wynik z biologii i chemii na maturze w 2019 r. w województwie podlaskim, dzięki czemu absolwenci tych profili dostają się na medycynę, stomatologię czy farmację. Uczniowie klas M1+ i M2+ obok biologii i chemii, będą uczyli się w zakresie rozszerzonym również matematyki - stąd plus w nazwie profilu. Warto podkreślić, że matematyka jest uwzględniana przy rekrutacji na większość wydziałów medycznych w całej Polsce. Ponadto pozwala w razie ewentualnej zmiany w trakcie nauki w liceum planów na przyszłość, wybrać inne atrakcyjne kierunki studiów – w tym politechniczne. Dla zainteresowanych uczniów przewidziane są zajęcia przygotowujące do olimpiad: chemicznej, biologicznej, ekologicznej, matematycznej, wiedzy o żywieniu i żywności.

KLASA M 3 - Profil medyczny

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

biologia

chemia

Bardzo popularny profil klasy wśród kandydatów do naszego liceum adresowany jest do uczniów, którzy mają sprecyzowane plany na przyszłość i planują podjęcie studiów na kierunkach takich jak m.in.: medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria, analityka, biotechnologia, psychologia czy dietetyka. Nauka w tej klasie skupia się na dwóch przedmiotach rozszerzonych punktowanych przy rekrutacji na wszystkie wydziały medyczne w Polsce, jak również na wiele wydziałów pokrewnych. Dla zainteresowanych uczniów przewidziane są zajęcia przygotowujące do olimpiad: chemicznej, biologicznej, ekologicznej, wiedzy o żywieniu i żywności.