Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

LP

Działanie

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

04 maja –23 czerwca

2017 r.

do godz. 15.00

do 20 lipca 2017 r.

do godz. 15.00

2.

Dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

23 czerwca – 26 czerwca

2017 r.

do godz. 15.00

3,

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 27 czerwca 2017r

do 25 lipca 2017 r.

4,

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

13 lipca 2017 r.

o godz. 10.00

16 sierpnia 2017 r.

o godz. 10.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

do 14 lipca 2017 r.

do godz. 15.00

17 sierpnia 2017 r.

do godz. 15.00

6.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

17 lipca 2017 r.

godz. 12.00

18 sierpnia 2017 r.

godz. 12.00