Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Terminarz rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego

im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.

07.05 - 22.06.2018 r.
do godz. 15:00

do 20.07.2018 r.
godz. 15:00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do 25.06.2018 r.
godz. 15:00

X

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły.

do 26.06.2018 r.

do 23.07.2018 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

11.07.2018 r.
o godz. 10:00

09.08.2018 r.
o godz. 10:00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku.

do 12.07.2018 r.
godz. 15:00

do 10.08.2018 r.
godz. 15:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

13.07.2018 r.
o godz. 10:00

13.08.2018 r.
o godz. 10:00

7.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

13.07.2018 r.
do godz. 14:30

13.08.2018 r.
do godz. 14:30