Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

 
Skład Prezydium i Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017
przy I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku


Prezydium Rady Rodziców przy I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku:

Przewodnicząca: p. Agnieszka Krakówka-Górska 

Wiceprzewodniczący: p. Zbigniew Kalinowski

Skarbnik: p. Agnieszka Półkośnik 

Sekretarz: p. Wioleta Izdebska 

Członek: p. Marek Kuczyński

Członek: p. Agata Cybulska

Członek: p. Paweł Matysiuk

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców przy I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku:

Przewodniczący: p. Magda Bohojło

Sekretarz: p. Urszula Badura

Członek: p. Barbara Klem

 

 Łącznik z Radą Pedagogiczną:

mgr Barbara Podlewska

 

Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku zwraca się do Państwa z gorącą prośbą o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców na konto bankowe nr: 39 1500 1344 1213 4005 8848 0000.