Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

 
Skład Prezydium i Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018
przy I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku


Prezydium Rady Rodziców przy I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku:

Przewodniczący: p. Zbigniew Kalinowski

Wiceprzewodniczący: p. Katarzyna Sidor

Skarbnik: p. Ewa Girejko

Sekretarz: p. Jerzy Mantur

Członek: p. Agata Cybulska

Członek: p. Paweł Matysiuk

Członek: p. Marta Juchnicka

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców przy I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku:

Przewodniczący: p. Barbara Klem

Członek: p. Urszula Badura

Członek: p. Katarzyna Dąbrowska

 

 Łącznik z Radą Pedagogiczną:

mgr Barbara Podlewska

 

Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku zwraca się do Państwa z gorącą prośbą o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców na konto bankowe nr: 39 1500 1344 1213 4005 8848 0000.