Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

W poniedziałek, 15 kwietnia 2013r. do biblioteki I LO licznie przybyli nauczyciele – bibliotekarze  szkół ponadgimnazjalnych miasta Białegostoku. Powitała ich dyrektor szkoły, Pani Grażyna Złocka-Korzeniewska.
Program spotkania metodycznego, które odbywało się w czytelni, obejmował:
•    prezentację biblioteki oraz wystąpienia nauczycieli - bibliotekarzy I LO
•    aktualności dotyczące spraw i problemów środowiska bibliotekarskiego
Goście mieli możliwość obejrzenia spektaklu „Szczęście Frania” w wykonaniu Grupy Teatralnej „Na Skraju” oraz zwiedzili naszą szkołę (aulę, salę im. Marty Skorko-Barańskiej oraz Muzeum Szkolne). W spotkaniu uczestniczyła również przedstawicielka Biblioteki Uniwersyteckiej im. J. Giedroycia w Białymstoku, z którą współpracuje nasze liceum.