Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 zostały ustalone dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktycznych:

  • 2 listopada 2020 r.
  • 7 stycznia 2021 r.
  • 4, 5, 6, 7 maja 2021 r.
  • 4 czerwca 2021 r.