Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 zostały ustalone dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktycznych:

  • 14 października 2019
  • 7 stycznia 2020
  • 20 kwietnia 2020
  • 8, 9, 10 czerwca 2020
  • 12 czerwca 2020