Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022

zostały ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 15 października 2021 r.
  • 12 listopada 2021 r.
  • 7 stycznia 2022 r.
  • 2 maja 2022 r.
  • 4, 5, 6 maja 2022 r.
  • 9 maja 2022 r.
  • 17 czerwca 2022 r.