Informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023

zostały ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

31 października 2022 r.

2 listopada 2022 r.

stycznia 2023 r.

17 kwietnia 2023 r.

2 maja 2023 r.

4, 5 maja 2023 r.

8, 9 maja 2023 r.

9 czerwca 2023 r.