Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 zostały ustalone dodatkowe dni wolne

od zajęć dydaktycznych:

  • 15 października 2018
  • 2 listopada 2018
  • 7 stycznia 2019
  • 29 kwietnia 2019
  • 30 kwietnia 2019
  • 2 maja 2019
  • 6 - 7 - 8 maja 2019