Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska
  • 31 października 2016 r. (przed Dniem Zadusznym)
  • 22 grudnia 2016r.
  • 2 maja 2017 r. (Święto Flagi RP)
  • 4 - 5 - 8 maja 2017 r. (egzaminy maturalne)
  • 16 czerwca 2017 r. (piątek po uroczystości Bożego Ciała)
Dodatkowe dni wolne:
  • 14 października 2016 r. - Dzień Edukacji Narodowej
  • 11 listopada 2016 r. - Święto Niepodległości
  • 6 stycznia 2017 r. - święto Trzech Króli
  • 3 maja 2017 r. - święto Konstytucji 3 Maja
  • 15 czerwca 2017 r. - uroczystość Bożego Ciała