Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego - czerwiec 2017

Informacje dla maturzysty

Uwaga: uczniowie zdający informatykę!

Harmonogram egzaminów ustnych

Harmonogram części pisemnej egzaminu

Termin dodatkowy

Termin poprawkowy

Upoważnienie do odbioru świadectwa

 

Matura 2017 - ważne strony:

 Egzamin w "nowej" formule:

 Komunikaty Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: 

   zał. 1a_N: 

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 - Nowa Formuła

(załącznik 1a_N: Deklaracja dla:(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2016/2017 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego, (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 , (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015)

Egzamin w "starej" formule