Zajęcia pozalekcyjne w I Liceum Ogólnokształcącym

im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

w roku szkolnym 2018/2019

 

Prowadzący

Rodzaj zajęć

Termin

Sala

p. dyr. Winnicki Robert

Przygotowanie do  Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Czwartek

15.45 – 17.00

44

p. Sałaj Agnieszka

Pogotowie matematyczne

Zajęcia umawiane indywidualnie

 

p. Adamski Łukasz

Zajęcia przygotowujące do matury z filozofii

Czwartek

09.10 – 10.50

35

p. Bartoszuk Aneta

Piłka Siatkowa

Poniedziałek

15.35 – 17.00

Sala Gimnastyczna

Zajęcia ogólnorozwojowe

Wtorek

15.35 – 16.35

Siłownia

p. Bujnowska Iwona

Matematyka – Matura

Czwartek

13.55 – 15.35

30

Warsztaty informatyczne

Sobota

09.00 – 12.30

4

p. Bujnowski Ireneusz

Warsztaty informatyczne

Sobota

09.00 – 11.35

Klub

p. Czernik Marta

Koło biologiczne

Piątek

13.45 – 14.30

(co dwa tygodnie)

 

Konsultacje

Wtorek

07.35 – 08.00

p. Daniluk Anna

Zajęcia przygotowujące do matury 

Poniedziałek
13.00 – 14.40

Środa

13.55 – 14.40

46

Koło olimpijskie

Wtorek
14.50 – 15.35

p. Dawidziuk Marek

Zajęcia przygotowujące do olimpiady i matury z WOSU

Piątek
07.30 – 08.15

48

p. Dziergowska Gryżyna

Zajęcia uzupełniające dla klasy 1C

Środa 14.50 – 15.35

47

p. Gajko Ewelina

Zajęcia  wyrównawczo – powtórzeniowe dla maturzystów

Sobota co dwa tygodnie

 

p. Głębocka Bożena

Zajęcia wyrównawcze dkla klasy 1M1

Wtorek 08.15 – 09.00

29

p. Gołąbiewska – Konończuk Małgorzata

Zajęcia przygotowujące do matury z języka angielskiego

Poniedziałek

15.35 – 16.20

119

p. Grochowska Anna Maria

Zajęcia przygotowujące do matury z Języka Angielskiego

Piątek

08.15 – 09.00

59

p. Gryko Małgorzata

Konsultacje z matematyki

Czwartek

14.00 – 14.45

30

p. Grzegorek Jolanta

Piłka Siatkowa

Poniedziałek Czwartek

15.35 – 17.00

Sala gimnastyczna

p. Hubar Zuzanna

Zajęcia przygotowujące do matury z języka niemieckiego

Poniedziałek

15.35 – 16.20

121

p. Karolska Violetta

Konsultacje z języka niemieckiego

Środa

07.30 – 08.15

 

p. Kiersnowska – Melcer Monika

Konsultacje maturalne z języka niemieckiego

Czwartek

10.05 – 10.55

122

p. Kummer Krystyna

Koło Języka Francuskiego

Poniedziałek

15.40 – 16.25

29

p. Kurianiuk Barbara

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

Poniedziałek

09.10 – 09.55

 

p. Łukianiuk Monika

Przygotowanie do matury z
j. niemieckiego

Środa

13.00 – 13.45

66

p. Madeja Justyna

zajęcia przygotowujące do matury z języka niemieckiego

Poniedziałek 11.10- 11.55

czwartek

13.55- 14.40

63

p. Mieczejko Ewa

Klasa II d - realizacja  innowacji pedagogicznej "Matematyka językiem nauk przyrodniczych. Zrozumieć i rozwiązywać problemy biologiczne"

Czwartek
07.30 – 08.15
(co dwa tygodnie)

58

Klasa III d - zajęcia przygotowujące do matury

Wtorek
07.30 – 08.15

65

Klasa III g - zajęcia przygotowujące do matury

Środa
07.30 – 08.15

64

Klasa III d i III g - Zrozumieć i rozwiązywać arkusze maturalne z biologii. Dwie soboty każdego miesiąca

Co druga sobota

-

p. Naumczuk Sylwia

Zajęcia przygotowujące do matury – klasa IIIC PR

Wtorek

07.30 – 08.15

31

Zajęcia przygotowujące do matury – klasa IIID

PP

Czwartek
07.30 – 08.15

Zajęcia przygotowujące do matury – klasa IIIE

PP

Czwartek
13.55 – 14.35

Konsultacje dla klas II i III

Piątek
07.30 – 08.15

Koło olimpijskie PP i PR z projektu Dolina Krzemowa

Czwartek
15.40 – 17.10

p. Nosek Jarosław

Zajęcia z projektu „Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej”

Wtorek, Czwartek
16.30 – 17.30

21

Konsultacje dla maturzystów

Środa
14.50 – 15.35

p. Onoszko Ewa

Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Artystycznej

Wtorek
15.35 – 17.05

031

Zajęcia z Historii Sztuki (klasy I)

Środa
15.35 – 17.05

031

Polonez klas III

Czwartek
14.30

-

p. Opalińska Anna

Konsultacje dla maturzystów

Poniedziałek
07.30 – 08.15

43

Czwartek
07.30 – 08.15

p. Pawłowska – Leoniuk Małgorzata

zajęcia przygotowujące do matury
PR

czwartek

8.15-9.00,

czwartek
13.55-14.40

32

p. Rogowski Krzysztof

Zajęcia przygotowujące do matury z historii

Piątek
13.55 – 14.40

46

p. Smyk – Kojło Anna

Przygotowanie do olimpiady z religii prawosławnej

Zajęcia umawiane indywidualnie z nauczycielem

-

p. Sobolewska Magdalena

Konsultacje z matematyki

poniedziałek
7.40-8.15

30

kurs maturalny z matematyki poziom podstawowy - dolina krzemowa

poniedziałek 
14.40-15.30

30

kurs maturalny z matematyki poziom rozszerzony - dolina krzemowa

wtorek 
14.40-15.30

30

konsultacje dla maturzystów - wszyscy zainteresowani

środa
8.15-9.00

65

Klasa II d - realizacja  innowacji pedagogicznej "Matematyka językiem nauk przyrodniczych. Zrozumieć i rozwiązywać problemy biologiczne"

czwartek
7.30-8.15

60

p. Szachowicz – Petelska Barbara

Zajęcia przygotowujące do matury

Poniedziałek
13.55 – 14.40

58

p. Szczepańska Jolanta

Zajęcia przygotowujące do matury

Czwartek
08.15 – 09.00

49

p. Topolski Bogusław

Przygotowanie do olimpiad wiedzy o żywności i żywieniu

Wtorek

13.55 – 14.40

120

p. Zawadzka Wioletta

Konsultacje dla maturzystów

Wtorek
14.50 – 15.35

42

p. Zawadzka – Gromada Katarzyna

WILHELMUS – koło kultury niderlandzkiej

Piątek
08.15 – 09.00

14.50 – 15.35

41

Fakultatywne spotkania olimpijskie

Wtorek
14.50 – 15.35

Zajęcia przygotowujące do matury
PR

Piątek
11.10 – 11.55

p. Zejdler Andrzej

Koło Języka Esperanto

Piątek
13.55 – 14.40

66

Zajęcia dla maturzystów

Poniedziałek
14.50 – 15.35

p. Żmiejko Magdalena

Szkolne Koło Przedsiębiorczości

Czwartek
15.45 – 16.30

65

p. Żuber Mirosława

Zajęcia przygotowujące do matury z fizyki

Środa

07.30 – 08.15

38

ajęcia przygotowujące do Olimpiad FO, OA, AGH, OWT

Czwartek
13.00 – 13.45

p. Żuber Sławomir

Zajęcia przygotowujące do matury z fizyki

Piątek
07.30 – 08.15

40

Zajęcia przygotowujące do Olimpiad FO, OA, AGH, OWT

Czwartek
13.00 – 13.45