Radosnych, zdrowych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych,
które pogłębiają wiarę
oraz wielu łask od Zmartwychwstałego Chrystusa
Wyznawcom Prawosławia
życzy
Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku