Z dumą informujemy, że w kategorii zespołów X Podlaskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej zwyciężył chór Exactus prowadzony przez Jakuba Grzybowskiego (2a), który zdobył także wyróżnienie jako dyrygent, a towarzyszył chórowi na pianinie Serafin Skowroński (2b1), uzyskując wyróżnienie akompaniatorskie.

Chórzystki chóru Exactus na X PPPP: Adrianna Czerech - 1c, Maja Dąbrowska, Julia JermałowskaGabriela Stypułkowska - 1m1, Kinga Lichota i Alicja Gąsowska - 1c*,Aleksandra Zalewska - 1m1*, Małgorzata Czyżewska - 2c, Weronika Łosiewicz - 2m2, Weronika Blank - 3f oraz Weronika Dudzińska - VI LO.

W kategorii solistów do lat 15 I LO reprezentowały: Alicja Gudowska (1m2) i Julia Jermałowska z akompaniatorkami Mają Dąbrowską i Leną Szuluk (1m1), a w kategorii solistów w wieku 16-20 lat: Izabela Wyszyńska (2m3) i Weronika Łosiewicz (2m2), którym towarzyszył Serafin Skowroński, oraz Weronika Blank. W tej kategorii wystąpiła także absolwentka I LO Monika Leśniewska z akompaniującym jej Łukaszem Tymińskim.

I LO uczestniczyło w Przeglądzie już po raz szósty i z tego tytułu wyróżnienie instruktorskie otrzymała p. Aneta Kaliściak.

ExactusExactus udekorowanyS.Skowrowński I.WyszyńskaM.Dąbrowska J.Jermałowska L.SzulukS.Skowroński W.ŁosiewiczW.BlankŁ.Tymiński M.Leśniewska