Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Sztuka w ILO / Działania artystyczne

Exactus_16.10

 

17 października 2020 roku odbył się Międzynarodowy Szczeciński Festiwal Muzyki Sakralnej. Ze względu na bezpieczeństwo i obecnie panujące obostrzenia, chór nie mógł wyjechać, jednak umożliwiono mu udział poprzez przesłane nagrania. Tych dokonano 16 października w Kościele p.w. Św. Rocha. Z przyjemnością informujemy, że Żeński Chór Exactus pod dyrekcją Jakuba Grzybowskiego otrzymał dyplom „Srebrnego pasma” w kategorii chórów młodzieżowych.