EUCYS (European Union Contest for Young Scientists, czyli Konkurs UE dla Młodych Naukowców) to bardzo prestiżowa i wieloletnia już impreza, na której spotyka się uzdolniona młodzież z całego świata.

Do Konkursu można zgłaszać oryginalne prace badawcze nagrodzone w konkursie ogólnopolskim (np. na olimpiadzie przedmiotowej), lub rekomendowane przez pracownika naukowego ze stopniem naukowym minimum doktora. Projekty mogą mieć jednego, dwoje lub troje autorów (niekoniecznie z jednej klasy lub szkoły).

Udział w Konkursie jest niezwykle cennym doświadczeniem dla uczniów i często początkiem błyskotliwej kariery badawczej. Daje też rzadką możliwość omówienia wyników badań ze autorytetami naukowymi różnych dziedzin oraz zaprezentowania ich przed rówieśnikami o równie zaawansowanych zainteresowaniach.

Informacje na temat konkursu i regulamin można znaleźć na następujących stronach: fundusz.org/konkurs oraz fundusz.org/wez-udzial-w-eucys

Termin nadsyłania prac do EUCYS 2021 mija 15 grudnia 2020 r.