Wszystkich nowych i jeszcze tego nieświadomych, przyszłych sympatyków
 
Koła Kultury Niderlandzkiej „WILHELMUS”

zapraszam na zajęcia języka niderlandzkiego (jedyne takie w Białymstoku!)
i szeroko rozumianej kultury Niderlandów.
 W I semestrze roku szkolnego 2021/2022 spotykamy się w każdy wtorek o godz. 14.50
(8. godzina lekcyjna) w klubie szkolnym.
 

Jedz, pij, mów jak Rembrandt! = Eet, drink, spreek zoals Rembrandt!

Na wszystkich czekam z niecierpliwością!

 

Prowadząca zajęcia
mgr Katarzyna Zawadzka-Gromada

fiets amsterdam1