Uwaga Maturzyści!

Rozpoczęła się XXI edycja Programu skierowanego do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodziny byłego pracownika PGR, którzy zakwalifikują się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są obywatelami polskimi,
  • zostaną przyjęci na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,
  • pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tys. mieszkańców, fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem,
  • pochodzą z rodziny, której dochód na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekroczył 2.107zł brutto wyliczony z czerwca 2022 r.
  • osiągnęli dobre wyniki w nauce

Więcej na www.stypendia-pomostowe.pl

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa "Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2022/2023 - Segment IA".

Dodatkowe informacje można uzyskać w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, Oddziale Terenowym w Białymstoku, ul. Kombatantów 4, tel. 0-87 562-79-97.