XXIX Wojewódzkim Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej w Suwałkach, który odbył się 9 listopada 2021 r.,  1. nagrodę zdobyli: Maja Dąbrowska (3m1) w kategorii piosenki patriotycznej (akompaniował Szymon Petelczyc) i Michał Dzierżek (2m1) w kategorii twórczości własnej za wiersz "Filozof w okopie". Pozostali reprezentanci naszej szkoły również zostali nagrodzeni:

  • Gabriela Stypułkowska (3m1) - 2. nagroda w kategorii recytacji 
  • Szymon Petelczyc (1ε) - 2. nagroda w kategorii piosenki patriotycznej (akompaniowała Maja Dąbrowska) i 3. nagroda w kategorii recytacji 
  • ex aequo Adrianna Czerech (3c) i Aleksandra Zalewska (3m1*) - 3. nagroda w kategorii twórczości własnej
  • Igor Jatel (2a) 4. nagroda w kategorii piosenki patriotycznej (akompaniował Szymon Petelczyc)

Wiersze poetów z ILO przeczytała podczas konkursu Gabriela Stypułkowska.

Uczestnicy konkursu przygotowali się pod kierunkiem Pani prof. Aneta Kaliściak.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

Gabriela StypułkowskaSzymon Petelczyc i Maja DąbrowskaIgor Jatel