1.Informacja CKE o egzaminie maturalnym

2. Wytyczne do przeprowadzania egzaminów

3. Harmonogram egzaminów 2021 r.

4. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych

5. Informacja o organizacji matury

 

zasady matura2020


 
 

 

Matura 2021 - ważne strony: